Μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου 2014 η υπογραφή συμφωνητικών μίσθωσης βοσκοτόπων στον Δήμο Σαμοθράκης

featured

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΒΟΣΚΟΤΟΠΩΝ

Ο Δήμος Σαμοθράκης καλεί τους κτηνοτρόφους που έχουν ανάγκη μισθωτηρίων συμβολαίων βοσκοτόπων  να προσέλθουν στο Δήμο  μέχρι 19/12/2014

 για την υπογραφή των συμφωνητικών και την εξόφληση των μισθωμάτων.

Πληροφορίες: 2551350802

Facebook
Twitter