Προκήρυξη Δήμου Σαμοθράκης για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας 2 μηνών, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, προς κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών πυροπροστασίας

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Προκήρυξη Δήμου Σαμοθράκης για την πρόσληψη  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου χρονικής διάρκειας 2 μηνών, συνολικού αριθμού δέκα  (10) ατόμων, προς κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών πυροπροστασίας

 Δείτε την προκήρυξη εδώ

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο