Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 2 συνεδριάσεις στις 15-11-2013

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για 2 συνεδριάσεις στις 15-11-2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ      Σαμοθράκη  8/11/2013

  Αρίθμ. Πρωτ.: 6995

 ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού   

   Συμβουλίου 

   (όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 21η  τακτική δημόσια συνεδρίασή του για το έτος 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις  15-11-2013 ημέρα  Παρασκευή και  ώρα  18.30 μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του.

 1. Έγκριση κατανομής ΣΑΤΑ 2014
 2. Έγκριση τεχνικού προγράμματος έτους 2014
 3. Περί αποδοχής ένταξης της πράξης με τίτλο ¨Κατασκευή Περιφερειακής 

οδού σύνδεσης Καμαριώτισσας με επαρχιακή οδό Καμαριώτισσας – Χώρας στη θέση Σωληνάρι¨ για χρηματοδότηση στον άξονα προτεραιότητας 9 – κωδικός προτεραιότητας 61  Ε.Π. Μακεδονίας- Θράκης 2007-2013

      4.   Περί αποδοχής χρηματοδότησης από πιστώσεις του ΠΔΕ του ΥΜΑΘ έτους     

           2013 για την πραγματοποίηση του έργου ¨Συντήρηση δημοτικού οδικού 

           δικτύου¨ και ορισμού υπόλογου διαχειριστή 

 1. Περί αποδοχής έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού  δικαίου ορισμένου χρόνου για υλοποίηση προγραμμάτων άθλησης για όλους και καθορισμός ειδικοτήτων.
 2. Περί καθορισμού ανώτατου αριθμού αδειών για άσκηση υπαίθριου στάσιμου και πλανόδιου εμπορίου
 3. Έγκριση συνεργασίας μεταξύ του ΕΛΚΕΘΕ και του Δήμου Σαμοθράκης με στόχο την ίδρυση Παρατηρητηρίου Σαμοθράκης με σκοπό την έρευνα, ανάδειξη, διαχείριση και προστασία της φυσικής κληρονομιάς νήσου Σαμοθράκης. 
 4. Περί τροποποίησης της αρίθμ. 131/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ¨Έγκριση πρωτοκόλλου συνεργασίας με το εθελοντικό σώμα Ελλήνων πυροσβεστών, αναδασωτών΄¨ ως προς τους όρους συνεργασίας
 5. Περί αιτήματος για εκμίσθωση έκτασης στην περιοχή Βίγλα για δημιουργία αιολικού πάρκου    
 6. Έγκριση παραχώρησης χώρου στέγασης στην Αστική Εταιρία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία  ¨ΙΔΕΑ¨
 7. Έγκριση προβολής δραστηριοτήτων του Δήμου στο Ράδιο Σαμοθράκη
 8. Περί αντικατάστασης μελών Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σαμοθράκης
 9. Περί αντικατάστασης μελών Σχολικής Επιτροπής Γυμνασίου – Λυκείου Σαμοθράκης
 10. Περί εκμίσθωσης δημοτικού σφαγείου
 11. Περί αναζήτησης γηπέδου για επέκταση νεκροταφείου Καμαριώτισσας
 12. Επανάληψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής για την έγκριση κανονιστικού όροι διαχείρισης της υπό κατασκευής λιμνοδεξαμενής Ξηροποτάμου
 13. Έγκρισης παροχής δωρεάς στέγης για την διαμονή αγροτικών ή φιλοξενούμενων ιατρών από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Έβρου στη νήσο Σαμοθράκη
 14. Συγκρότηση επιτροπής (ΕΚ.Π.Ο.Τ.Α) παραλαβής διαφόρων προμηθειών
 15. Έγκριση τροποποίησης κατανομής ΣΑΤΑ 2013
 16. Έγκριση τροποποίησης τεχνικού και ετήσιου προγράμματος δράσης έτους 2013
 17. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού 2013
 18. Έγκριση παράτασης περαίωσης του έργου ¨Διερεύνηση δυνατοτήτων και προϋποθέσεων για την ανάπλαση του οικισμού Θέρμων¨ 
 19. Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Σαμοθράκης στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΔΙΑΑΜΑΘ
 20. Περί αποδοχής  ένταξης του έργου ¨ Προώθηση της χρήσης χαμηλών 

      γεωθερμικών πεδίων μέσω της ανάπτυξης οδηγών επιχειρησιακής 

     εκμετάλλευσης και λύσεων πράσινης ενέργειας πάνω στη επιχειρηματικότητα¨      

      στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία  

     2007-2013  και ορισμός υπόλογου διαχειριστή 

25. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Πνευματικού Κέντρου Δήμου Σαμοθράκης οικ. έτους 2013

26. Αιτήσεις πολιτών

           Ο Πρόεδρος

                        

  Χατζηστεφάνου Αθανάσιος

Πίνακας αποδεκτών:

10. Γερονικολάκης Ανέστης

11. (Μόραλη)- Αντωνάκη Χρυσάνθη

12. Σταφυλάς Ιωάννης

13. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος 

14. Σαράντος Κωνσταντίνος 

15. Ατζανός Παναγιώτης  

16. Λάζαρης Αλέξανδρος  

17. Ρεμπούτζιας Θεόδωρος 

18. Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

19. Ράδιο Σαμοθράκη

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ      Σαμοθράκη  5/11/2013

  Αρίθμ. Πρωτ.: 6996

 ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού   

   Συμβουλίου 

   (όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 22η  τακτική δημόσια συνεδρίασή του για το έτος 2013, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις  15-11-2013 ημέρα  Παρασκευή και  ώρα  21.00 μ.μ.  με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του.

1. Έγκριση προϋπολογισμού οικ. έτους 2014

           Ο Πρόεδρος

                        

  Χατζηστεφάνου Αθανάσιος

Πίνακας αποδεκτών:

10. Γερονικολάκης Ανέστης

11. (Μόραλη)- Αντωνάκη Χρυσάνθη

12. Σταφυλάς Ιωάννης

13. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος 

14. Σαράντος Κωνσταντίνος 

15. Ατζανός Παναγιώτης  

16. Λάζαρης Αλέξανδρος  

17. Ρεμπούτζιας Θεόδωρος 

18. Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

19. Ράδιο Σαμοθράκη

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο