Ανακοίνωση πρόσληψης μιας θέσης ΥΕ Βοηθών Μαγείρων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών για κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών αναγκών λειτουργίας του Δημοτικού Παιδικού Σταθμού Σαμοθράκης

featured

 

Δείτε το αρχείο εδώ

Facebook
Twitter