20 υποτροφίες των €15.280 για πρωτοετείς φοιτητές άπό την ΟΤΕ και COSMOTE

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | 20 υποτροφίες των €15.280 για πρωτοετείς φοιτητές άπό την ΟΤΕ και COSMOTE

Αιτήσεις για μία από τις είκοσι υποτροφίες ύψους €15.280 έκαστη καλούνται να υποβάλουν οι πρωτοετείς φοιτητές που πληρούν τα κριτήρια.

Οι υποτροφίες χορηγούνται και φέτος από τον ΟΤΕ και την COSMOTE, για δωδέκατη συνεχή χρονιά, με σκοπό να στηριχθούν νέοι φοιτητές για να αντεπεξέρχονται στις οικονομικές δυσκολίες και να μπορούν να επικεντρώνονται στις σπουδές τους.Το πρόγραμμα υποτροφιών ΟΤΕ – COSMOTE απευθύνεται σε πρωτοετείς φοιτητές από όλους τους νομούς της Ελλάδας που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και σπουδάζουν σε Ιδρύματα Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, μακριά από την πόλη κατοικίας τους.Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν οι υποψήφιοι που έχουν αποφοιτήσει κατά το 2013 από Ελληνικά Δημόσια Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια και έχουν εισαχθεί, μέσω του συστήματος Πανελλαδικών εξετάσεων, σε Ιδρύματα Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας μας (ενδεικτικά από την συγκεκριμένη κατηγορία εξαιρούνται οι Αστυνομικές, οι Στρατιωτικές και οι Εκκλησιαστικές Σχολές).Επιπλέον, στο ίδιο πλαίσιο και με τις ίδιες προϋποθέσεις συμμετοχής, ο ΟΤΕ και η COSMOTE θα απονείμουν και τιμητικές διακρίσεις, συνοδευόμενες από το ποσό των €1.528 η καθεμία. Φέτος, παράλληλα με τα κοινωνικό-οικονομικά κριτήρια, για την επιλογή των υποτρόφων και διακριθέντων θα ληφθεί υπόψη και η σχολική επίδοσή τους.Η υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας www.ote-cosmote-scholarships.gr από τις 29 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 20 Οκτωβρίου 2013.

Στο ίδιο website θα βρουν οι ενδιαφερόμενοι την αναλυτική προκήρυξη των υποτροφιών.Οι υποτροφίες ΟΤΕ-COSMOTE εντάσσονται στο Πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας που υλοποιούν οι δύο εταιρίες. Από το 2002 μέχρι και σήμερα, έχουν συνολικά απονεμηθεί 126 Υποτροφίες και 257 Τιμητικές Διακρίσεις, η αξία των οποίων υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ.Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα υποτροφιών θα βρείτε στα τηλέφωνα 210 6117434 του ΟΤΕ και 210 6177566 της COSMOTE.
Αιτήσεις για μία από τις είκοσι υποτροφίες ύψους €15.280 έκαστη καλούνται να υποβάλουν οι πρωτοετείς φοιτητές που πληρούν τα κριτήρια.Οι υποτροφίες χορηγούνται και φέτος από τον ΟΤΕ και την COSMOTE, για δωδέκατη συνεχή χρονιά, με σκοπό να στηριχθούν νέοι φοιτητές για να αντεπεξέρχονται στις οικονομικές δυσκολίες και να μπορούν να επικεντρώνονται στις σπουδές τους.Το πρόγραμμα υποτροφιών ΟΤΕ – COSMOTE απευθύνεται σε πρωτοετείς φοιτητές από όλους τους νομούς της Ελλάδας που αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα και σπουδάζουν σε Ιδρύματα Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης, μακριά από την πόλη κατοικίας τους.Δικαίωμα υποβολής αιτήσεων έχουν οι υποψήφιοι που έχουν αποφοιτήσει κατά το 2013 από Ελληνικά Δημόσια Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια και έχουν εισαχθεί, μέσω του συστήματος Πανελλαδικών εξετάσεων, σε Ιδρύματα Πανεπιστημιακού Τομέα της Ανώτατης Εκπαίδευσης της χώρας μας (ενδεικτικά από την συγκεκριμένη κατηγορία εξαιρούνται οι Αστυνομικές, οι Στρατιωτικές και οι Εκκλησιαστικές Σχολές).Επιπλέον, στο ίδιο πλαίσιο και με τις ίδιες προϋποθέσεις συμμετοχής, ο ΟΤΕ και η COSMOTE θα απονείμουν και τιμητικές διακρίσεις, συνοδευόμενες από το ποσό των €1.528 η καθεμία. Φέτος, παράλληλα με τα κοινωνικό-οικονομικά κριτήρια, για την επιλογή των υποτρόφων και διακριθέντων θα ληφθεί υπόψη και η σχολική επίδοσή τους.Η υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά μέσω της επίσημης ιστοσελίδας www.ote-cosmote-scholarships.gr από τις 29 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 20 Οκτωβρίου 2013.Στο ίδιο website θα βρουν οι ενδιαφερόμενοι την αναλυτική προκήρυξη των υποτροφιών.Οι υποτροφίες ΟΤΕ-COSMOTE εντάσσονται στο Πρόγραμμα Εταιρικής Υπευθυνότητας που υλοποιούν οι δύο εταιρίες. Από το 2002 μέχρι και σήμερα, έχουν συνολικά απονεμηθεί 126 Υποτροφίες και 257 Τιμητικές Διακρίσεις, η αξία των οποίων υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ.Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα υποτροφιών θα βρείτε στα τηλέφωνα 210 6117434 του ΟΤΕ και 210 6177566 της COSMOTE.

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο