Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 20-5-2015

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 20-5-2015

 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 15-5-2015

Αρ.Πρωτ.2006

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Βάβουρα Ευαγγελία

2. Κορδώνια Ευγενία

3. Γαλατούμος Νικόλαος

4. Στεργίου Εμμανουήλ

5. Φωτεινού Φώτιος

6. Κουτράκη Μαρία

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 20η του μηνός Μαίου έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Βίτσας Αθανάσιος

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

 

1.   Περί έγκρισης εντάλματος προπληρωμής καταβολής 1ης δόσης στην ΔΟΥ Αλεξανδρούπολης για ένταξη στην ρύθμιση του Ν. 4321/2015 για ληξιπρόθεσμες οφειλές της Κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Σαμοθράκης .

2.   Περί έγκρισης εντάλματος προπληρωμής 1ης δόσης στο ΙΚΑ  για ένταξη στην ρύθμιση του Ν. 4321/2015 για ληξιπρόθεσμες οφειλές της Κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Σαμοθράκης.

3.   Περί έκκρισης εντάλματος προπληρωμής εισφοράς Μαρτίου στο ΙΚΑ στην ρύθμιση Ν. 4321/2015 για ληξιπρόθεσμες οφειλές της Κοινωφελούς επιχείρησης του Δήμου Σαμοθράκης.

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο