Αρχική ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΩΝ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Συμμετοχή του Δήμου Σαμοθράκης στο έργο »ΘΡΑΚΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ...

Συμμετοχή του Δήμου Σαμοθράκης στο έργο »ΘΡΑΚΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» του προγράμματος ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013

256
0
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

ΘΡΑΚΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

 

Υποβλήθηκε στο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013 και χρηματοδοτείται κατά 85% από το ΕΤΠΑ και 15% από Εθνικούς Πόρους.

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ: 24 ΜΗΝΕΣ ΜΑΡΤΙΟΣ 2011- ΜΑΡΤΙΟΣ 2013

 

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΣΧΗΜΑ

ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΕΤΑΙΡΟΣ:

ΔΗΜΟΣ ΣΜΟΛΙΑΝ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ

ΕΤΑΙΡΟΙ:

1.ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑ

2. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΜΟΛΙΑΝ

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΤΠΑ 47.521,34

ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 8.386,12

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 55.907,46

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

  1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)
  2. ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΚΑΙ ΛΗΞΗΣ –ΕΝΤΥΠΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ)
  3. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΞΕΝΑΓΗΣΗΣ ΣΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ
  4. ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ 3ΗΜΕΡΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΣΤΗ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ
  5. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗ ΕΤΑΙΡΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΣΤΟ ΣΜΟΛΙΑΝ