Ανακοίνωση σχετικά με την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών

featured

Παρακαλούνται όσοι έχουν καταλάβει τμήματα κοινόχρηστων χώρων με αυθαίρετες κατασκευές, τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων, κατασκευή παρτεριών, όπως απομακρύνουν τα ανωτέρω  από τον κοινόχρηστο χώρο, που βρίσκεται σε επαφή με τις ιδιοκτησίες τους, εντός μιας εβδομάδας.

Η μη συμμόρφωση με την παρούσα ανακοίνωση, θα έχει σαν αποτέλεσμα να τηρηθούν όλες οι  διαδικασίες, που προβλέπονται από τον νόμο περί αυθαιρέτων κατασκευών.

Ο  Δήμαρχος

Χανός  Γεώργιος

Σαμοθράκη 17-05-11

Facebook
Twitter