Ανακοίνωση σχετικά με την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Ανακοίνωση σχετικά με την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών

Παρακαλούνται όσοι έχουν καταλάβει τμήματα κοινόχρηστων χώρων με αυθαίρετες κατασκευές, τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων, κατασκευή παρτεριών, όπως απομακρύνουν τα ανωτέρω  από τον κοινόχρηστο χώρο, που βρίσκεται σε επαφή με τις ιδιοκτησίες τους, εντός μιας εβδομάδας.

Η μη συμμόρφωση με την παρούσα ανακοίνωση, θα έχει σαν αποτέλεσμα να τηρηθούν όλες οι  διαδικασίες, που προβλέπονται από τον νόμο περί αυθαιρέτων κατασκευών.

Ο  Δήμαρχος

Χανός  Γεώργιος

Σαμοθράκη 17-05-11

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο