Ο Δήμος Σαμοθράκης συμμετέχει στο ”Δίκτυο ΔΑΦΝΗ”

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Ο Δήμος Σαμοθράκης συμμετέχει στο ''Δίκτυο ΔΑΦΝΗ''

Σκοπός του δικτύου ΔΑΦΝΗ είναι η προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης στα νησιά του Αιγαίου.

Η αειφόρος ανάπτυξη συνδέεται άμεσα: (α) με την ισόρροπη ανάπτυξη των νησιών (β) με την προώθηση των ήπιων πηγών ενέργειας γ) με τη χωρική οργάνωση και τον έλεγχο της δόμησης (δ) με τη διατήρηση της φύσης και των μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων (ε) με τη στήριξη του ποιοτικού τουρισμού και των μορφών εναλλακτικού τουρισμού (στ) με τον προγραμματισμό βασικών έργων υποδομής στο νησιωτικό χώρο όπου η περιβαλλοντική συνιστώσα θα είναι ουσιαστική (ζ) με την προώθηση των νέων τεχνολογιών, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας (η) με την ενθάρρυνση της συμμετοχής των πολιτών (θ) με την ενίσχυση της κοινωνικής αλληλεγγύης (ι) με την συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς και σχήματα.

Οι νησιωτικοί ΟΤΑ που αναλαμβάνουν και υλοποιούν συγκεκριμένες δράσεις, πιστοποιούνται με το ΣΗΜΑ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ.

Δείτε την σχετική ιστοσελίδα εδώ 
Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο