Πρόσκληση σε νέους εντός και εκτός νησιού που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στους τομείς της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας απευθύνει ο Δήμος Σαμοθράκης.

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σε νέους εντός και εκτός νησιού που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στους τομείς της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας απευθύνει ο Δήμος Σαμοθράκης.

Ο Δήμος Σαμοθράκης διαθέτει δυνατότητες ανάπτυξης πολλαπλών παραγωγικών δραστηριοτήτων και έχει ήδη λάβει πρωτοβουλίες που κινούνται προς την κατεύθυνση της μετατροπής της Σαμοθράκης σε Πράσινο Νησί  ενισχύοντας την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της.

Συμμετέχει σε αρκετά σημαντικά δίκτυα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης (Quality Coast Net, Pact of Islands, Δίκτυο ΔΑΦΝΗ) και σχεδιάζει ή και υλοποιεί αντίστοιχα έργα (Man and Biosphere Resevre UNESCO, SUSTAIN: Εκτιμώντας την αειφορία και ενισχύοντας πολιτικές για την εφαρμογή της, Πλαίσιο Αναφοράς για τις Βιώσιμες Πόλεις ).

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου και θέλοντας να αξιοποιηθούν οι χρηματοδοτικές ευκαιρίες που προσφέρουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα καλεί όσους ενδιαφέρονται να αναπτύξουν μια παραγωγική δραστηριότητα η οποία θα μπορεί να πιστοποιηθεί ως βιολογική στους τομείς της γεωργίας και κτηνοτροφίας (παραδοσιακές καλλιέργειες, πρότυπες καλλιέργειες, βιολογικές καλλιέργειες και βιολογικές ζωικές παραγωγές κοκ) να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

Ενδεικτικά αναφέρονται :

Ο Δήμος Σαμοθράκης διαθέτει εκτάσεις που μπορεί να παραχωρήσει  σε χρήση για παραγωγικές δραστηριότητες όπως :

Υποδομές αγροκτήματος, γεωργοκτηνοτροφικές εκτάσεις, ελαιώνες, αγροτουριστικές δραστηριότητες.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μια αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να την αποστείλουν στον Δήμο με φαξ στο 2551041204 υπόψη Μ.Παπαθανασίου ή με e-mail  [email protected]

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόσκληση σε νέους εντός και εκτός νησιού που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στους τομείς της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας απευθύνει ο Δήμος Σαμοθράκης. Κατεβάστε εδώ την αίτηση

Με την παρούσα πρόσκληση επιχειρείται να καταγραφεί η ύπαρξη ενδιαφέροντος ώστε στη συνέχεια να ληφθούν και οι απαραίτητες αποφάσεις από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Χανός


Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο