Κάλεσμα του Δήμου Σαμοθράκης σε όλους τους επιστήμονες, καλλιτέχνες και φίλους της Σαμοθράκης, λάτρεις του νησιού, ανθρώπους που γνωρίζουν και θέλουν να προσφέρουν σε τομείς περιβάλλοντος πολιτισμού και τουρισμού, για τη δημιουργία δικτύου Φίλων Σαμοθράκη

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Κάλεσμα του Δήμου Σαμοθράκης σε όλους τους επιστήμονες, καλλιτέχνες και φίλους της Σαμοθράκης, λάτρεις του νησιού, ανθρώπους που γνωρίζουν και θέλουν να προσφέρουν σε τομείς περιβάλλοντος πολιτισμού και τουρισμού, για τη δημιουργία δικτύου Φίλων Σαμοθράκη

Η Σαμοθράκη είχε πάντοτε λάτρεις, φανατικούς οπαδούς, σταθερούς επισκέπτες που επανέρχονται κάθε χρόνο, ανθρώπους που νοιάζονται τον τόπο και πολύ συχνά αποκτούν γη ή επαγγελματική δραστηριότητα στον νησί ή αναπτύσσουν δραστηριότητες εκτός νησιού με πηγή έμπνευσης την Σαμοθράκη.

 

Ο Δήμος Σαμοθράκης απευθύνεται σε όλους εσάς που αγαπάτε και ενδιαφέρεστε για την ανάπτυξη της Σαμοθράκης και σας καλεί να συμμετέχετε ενεργά στο σχεδιασμό της ανάπτυξης και του μέλλοντος αυτού του τόπου.

Ο Δήμος Σαμοθράκης στην παρούσα φάση δραστηριοποιείται σημαντικά προς την κατεύθυνση της μετατροπής της Σαμοθράκης σε Πράσινο Νησί  ενισχύοντας την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της.

Συμμετέχει σε αρκετά σημαντικά δίκτυα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης (Quality Coast Net, Pact of Islands, Δίκτυο ΔΑΦΝΗ) και σχεδιάζει ή και υλοποιεί αντίστοιχα έργα (Man and Biosphere Resevre UNESCO, SUSTAIN: Εκτιμώντας την αειφορία και ενισχύοντας πολιτικές για την εφαρμογή της, Πλαίσιο Αναφοράς για τις Βιώσιμες Πόλεις ).

Στα πλαίσια της παραπάνω προσπάθειας και προκειμένου αυτή να επεκταθεί και σε άλλους τομείς, πρόθεση μας είναι να δημιουργηθεί ένα δίκτυο συνεργατών που θα αξιοποιήσουν τα αποτελέσματα των ήδη υπαρχόντων συνεργασιών αλλά και θα δημιουργήσουν ευκαιρίες ανάπτυξης για τον τόπο μέσα από την δραστηριοποίηση του σε δράσεις: προβολής, συμμετοχής σε εκθέσεις, παρουσίας σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια, συμβουλευτικής υποστήριξης, κατάρτισης προτάσεων και μελετών κοκ.

Περιμένουμε τις προτάσεις σας τόσο για την λειτουργία του δικτύου όσο και για θέματα ανάπτυξης της Σαμοθράκης.

Ο Δήμαρχος

Γεώργιος Χανός

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν μια αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και να την αποστείλουν στον Δήμο με φαξ στο 2551041204 ή με e-mail [email protected]

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Κάλεσμα του Δήμου Σαμοθράκης σε όλους τους επιστήμονες, καλλιτέχνες και φίλους της Σαμοθράκης, λάτρεις του νησιού, ανθρώπους που γνωρίζουν και θέλουν να προσφέρουν σε τομείς περιβάλλοντος πολιτισμού και τουρισμού, για τη δημιουργία δικτύου Φίλων Σαμοθράκη Κατεβάστε εδώ την αίτηση 


Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο