Πρόταση για την αξιοποίηση πόρων του Πράσινου Ταμείου στη Σαμοθράκη απέστειλε ο Δήμαρχος Σαμοθράκης στον Αναπληρωτή Υπουργό Υ.ΠΕ.Κ.Α.κ. Σηφουνάκη Νικόλαο

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρόταση για την αξιοποίηση πόρων του Πράσινου Ταμείου στη Σαμοθράκη απέστειλε ο Δήμαρχος Σαμοθράκης στον Αναπληρωτή Υπουργό Υ.ΠΕ.Κ.Α.κ. Σηφουνάκη Νικόλαο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                           Σαμοθράκη  05-12-11

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ                                             Αρ. πρωτ. : 7740

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ                                               Προς :

Ταχ. Δ/νση: Xώρα Σαμοθράκης              Αναπληρωτή Υπουργό Υ.ΠΕ.Κ.Α.

Τ.Κ. 68002                                           κ. Σηφουνάκη Νικόλαο

Τηλ.: 2551 3 50806

Fax 2551 0 41204

 

 

ΘΕΜΑ :        «ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ»

 

 

Στα πλαίσια του σκοπού του Πράσινου Ταμείου για την ενίσχυση της ανάπτυξης μέσω της προστασίας του περιβάλλοντος, ο Δήμος Σαμοθράκης ζητά την αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων για την εκπόνηση της διαχειριστικής μελέτης Natura 2000 όπως ορίζει η οδηγία 92/43 ΕΟΚ και η Εθνική Νομοθεσία. Το νησί της Σαμοθράκης έχει οριοθετηθεί περιοχή με κωδικό «Φεγγάρι Σαμοθράκης –SPA: GR1110004» του δικτύου Natura 2000. Η περιοχή έχει μεγάλο ενδιαφέρον εξαιτίας της ενδημικής και σπάνιας πανίδας και χλωρίδας και της υψηλής αξίας ομορφιάς του τοπίου. Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός της εν λόγω μελέτης υπολογίζεται στις διακόσιες είκοσι χιλιάδες ευρώ (220.000 ευρώ)

 

Προτείνεται επίσης η διάθεση πόρων για την ανάδειξη και αξιοποίηση της περιοχής Θέρμων-Βαράδων, η οποία αποτελεί περιοχή μοναδικής φυσικής ομορφιάς και οικολογικής σημασίας φυσικό περιβάλλον. Στην περιοχή συναντώνται φυσικοί καταρράκτες, πυκνή βλάστηση και γεωθερμικό πεδίο υψηλής θερμοκρασίας το οποίο σήμερα αξιοποιείται για ιαματικούς σκοπούς. Στην περιοχή λειτουργούν Δημοτικά Κάμπινγκ τα οποία διαθέτουν περιορισμένες τουριστικές υποδομές.  Ο ενδεικτικός συνολικός προϋπολογισμός υπολογίζεται στις τριακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (350.000 ευρώ).

 

Στα πλαίσια της αστικής αναζωογόνησης προτείνεται η ανάδειξη του μοναδικού παραδοσιακού οικισμού της Χώρας Σαμοθράκης. Συγκεκριμένα προτείνεται η αναπαλαίωση του παραδοσιακού Νερόμυλου στην είσοδο της Χώρας, η διαμόρφωση και ανάδειξη της γύρω περιοχής καθώς και πλακοστρώσεις των καλντεριμιών και ανάδειξη ενός διατηρητέου κτιρίου συνολικού ενδεικτικού πρϋπολογισμού τετρακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (450.000 ευρώ).

 

Παρακαλούμε όπως εξετάσετε τις ανωτέρω προτάσεις ώστε να ενταχθούν στα προγράμματα του Πράσινου Ταμείου και να χρηματοδοτηθούν από τους διαθέσιμους πόρους.

 

 

Με ιδιαίτερη εκτίμηση

 

Ο Δήμαρχος

Χανός Γεώργιος

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο