Έγγραφο για το πρόβλημα προστασίας του Δασικού πλούτου της Σαμοθράκης απέστειλε ο Δήμαρχος Σαμοθράκης στην Ειδική Υπηρεσία Δασών

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Έγγραφο για το πρόβλημα προστασίας του Δασικού πλούτου της Σαμοθράκης απέστειλε ο Δήμαρχος Σαμοθράκης στην Ειδική Υπηρεσία Δασών

Σαμοθράκη 13/12/2011

Αρ. Πρωτ.  7936

Προς

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΑΣΩΝ

Χαλκοκονδύλη 31

10432 ΑΘΗΝΑ

Θέμα: ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Είναι γνωστή σήμερα πια η περιβαλλοντική αξία της Σαμοθράκης καθώς από τα 178τ.χιλ τα 2/3 είναι δασικές εκτάσεις ιδιαίτερης αισθητικής αξίας η οποία αναγνωρίζεται κάθε χρόνο όλο και περισσότερο και φυσικά όλο σχεδόν το νησί είναι προστατευόμενη περιοχή Natura 2000.

Η παρουσία των δασικών υπηρεσιών και οι παρεμβάσεις πάντοτε ήτανε ελλειμματική αλλά σήμερα μετά την συνταξιοδότηση μονίμων υπαλλήλων το δασονομείο μένει με μια δασονόμο της οποίας η σύμβαση λήγει σε τρεις μήνες και έναν μεταταγμένο υπάλληλο από την Αγροφυλακή.  Γνωρίζουμε φυσικά την υποβάθμιση και υποστελέχωση όλων των δασικών υπηρεσιών του νομού, σήμερα όμως στα προβλήματα διαχείρισης των Δασών της Σαμοθράκης που είναι κυρίως η υπερβόσκηση, η μη εφαρμογή έργων διαχείρισης των δασών λόγω της οικονομικής συγκυρίας και της ακρίβειας των καυσίμων το πρόβλημα της παράνομης υλοτομίας και υπερξύλευσης που τα προηγούμενα χρόνια βρισκόταν υπό σχετικό έλεγχο βρίσκεται σε έξαρση και αν δεν ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα όπως είναι η στελέχωση των υπηρεσιών και οι ανάλογες μελέτες και τα έργα το πρόβλημα θα πάρει ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Με την υπάρχουσα κατάσταση δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί σε ικανοποιητικό βαθμό το ζήτημα αυτό.

Ο Δήμος Σαμοθράκης είναι διατεθειμένος και προσπαθεί να εκτελέσει έργα, να συνδράμει σε οτιδήποτε χρειαστεί σε συνεργασία με τις δασικές υπηρεσίες της Αλεξανδρούπολης και της Περιφέρειας. Θεωρούμε ότι όλα αυτά μπορούν να αποτελέσουν αφορμή για ουσιαστική αντιμετώπιση του γενικότερου προβλήματος όσον αφορά το περιβάλλον της Σαμοθράκης και ζητούμε την ουσιαστική παρέμβαση της Πολιτείας για ουσιαστική αντιμετώπιση αυτού του μεγάλου ζητήματος το οποίο θεωρούμε ότι έχει εθνικές διαστάσεις.

 

Με εκτίμηση

Δήμαρχος Σαμοθράκης

Γεώργιος Χανός

 

 

 

 

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης

Διεύθυνση Δασών Νομού Έβρου

Δασαρχείο Αλεξανδρούπολης

Βουλετή Έβρου κο Ντόλιο Γεώργιο

Βουλετή Έβρου κα. Ρενταρή Όλγα

Βουλευτή Έβρου κα. Τσαούση Ελένη

Βουλευτή Έβρου κ. Δερμετζόπουλο Αλέξανδρο

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο