Δημοτικό συμβούλιο

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ  1/9/2019 – 31/12/2023 1. Φωτεινού Φώτιος 2 Φωτεινού Σαράντος Ενωτικό Κίνημα Σαμοθράκης 3 Τερζή Αναστασία Ενωτικό Κίνημα Σαμοθράκης 4 Γρηγόραινας Ιωάννης Ενωτικό Κίνημα Σαμοθράκης 5 Καραμήτσου Γιαννέλου Αικατερίνη Ενωτικό Κίνημα Σαμοθράκης 6 Βασιλειάδου Σωτηρία Ενωτικό Κίνημα Σαμοθράκης 7 Βίτσας Αθανάσιος Δημοτική Ενωτική Συνεργασία Σαμοθράκης 8 Πρόξενος Χρήστος Δημοτική Ενωτική Συνεργασία Σαμοθράκης 9 […]