Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα   Υπηρεσία Τηλέφωνα Fax   Δημαρχείο Τηλεφωνικό Κέντρο 2551350800,801 2551041204   Γραφείο Δημάρχου 2551350803     Γραφείο Αντιδημάρχων 2551350817,809     Τεχνική Υπηρεσία 2551042195,41218 2551041641   Δημοτολόγιο 2551350800,820     Ληξιαρχείο 2551350820     Ανταποκριτής ΟΓΑ 2551041218     Ανταποκριτής ΟΑΕΔ 2551089243     Ταμειακή Υπηρεσία 2551350815     Οικονομική Υπηρεσία Τμήμα Εσόδων […]

Η Νίκη της Σαμοθράκης

Η Νίκη και η πλώρη Η Νίκη της Σαμοθράκης είναι μαρμάρινο γλυπτό άγνωστου καλλιτέχνη της ελληνιστικής εποχής που βρέθηκε στο ναό των «Μεγάλων Θεών»  Καβείρων στη Σαμοθράκη, παριστάνει φτερωτή τη θεά Νίκη και εκτίθεται στο Μουσείο του Λούβρου από το 1884.

Επιτροπή Τουρισμού

Ρόλος της επιτροπής τουρισμού είναι η επεξεργασία και εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο θεμάτων που άπτονται της τουριστικής ανάπτυξης και της προβολής του Δήμου.

Σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Σκοπός των σχολικών επιτροπών είναι η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών, κ.λπ.) η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγησή της […]