Χρήσιμα Τηλέφωνα

Χρήσιμα Τηλέφωνα

  Υπηρεσία Τηλέφωνα Fax
  Δημαρχείο Τηλεφωνικό Κέντρο 2551350800,801 2551041204
  Γραφείο Δημάρχου 2551350803  
  Γραφείο Αντιδημάρχων 2551350817,809  
  Τεχνική Υπηρεσία 2551042195,41218 2551041641
  Δημοτολόγιο 2551350800,820  
  Ληξιαρχείο 2551350820  
  Ανταποκριτής ΟΓΑ 2551041218  
  Ανταποκριτής ΟΑΕΔ 2551089243  
  Ταμειακή Υπηρεσία 2551350815  
  Οικονομική Υπηρεσία Τμήμα Εσόδων & Ύδρευσης 2551350805  
  Οικονομική Υπηρεσία Τμήμα Προμηθειών 2551350821,822  
  ΚΕΠ 2551089243,89244 2551089241
       
  Αστυνομία 2551041203,303
  Πυροσβεστική 2551041129
  Λιμεναρχείο 2551041305
  ΕΛΤΑ 2551041244
  ΔΕΗ 2551041424
  Παιδικός Σταθμός 2551041422
  Νηπιαγωγείο Καμαριώτισσας 2551041090
  Νηπιαγωγείο Χώρας 2551041767
  Νηπιαγωγείο Λακκώματος 2551095025
  Δημοτικό Σχολείο Καμαριώτισσας 2551041093
  Δημοτικό Σχολείο Λακκώματος 2551095238
  Γυμνάσιο Σαμοθράκης 2551041216,41261
  Λύκειο Σαμοθράκης 2551041611
  Περιφερειακό Κέντρο Υγείας 2551041156
  Κτηνιατρείο 2551041496
  Δασονομείο 2551041772
     
Ιαματικά Λουτρά

 

2551098401 Λειτουργεί τους θερινούς μήνες
Αρχαιολογικό Μουσείο 2551098059  

Η Νίκη της Σαμοθράκης

Η Νίκη και η πλώρη

niki2

Η Νίκη της Σαμοθράκης είναι μαρμάρινο γλυπτό άγνωστου καλλιτέχνη της ελληνιστικής εποχής που βρέθηκε στο ναό των «Μεγάλων Θεών»  Καβείρων στη Σαμοθράκη, παριστάνει φτερωτή τη θεά Νίκη και εκτίθεται στο Μουσείο του Λούβρου από το 1884.

Continue reading “Η Νίκη της Σαμοθράκης”

Σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Σκοπός των σχολικών επιτροπών είναι η διαχείριση των πιστώσεων που διατίθενται για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου (θέρμανσης, φωτισμού, ύδρευσης, τηλεφώνου, αποχέτευσης, αγοράς αναλώσιμων υλικών, κ.λπ.) η αμοιβή καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγησή της προς την αντίστοιχη διεύθυνση πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων των σχολικών μονάδων με έπιπλα και εξοπλισμό και από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες, η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και  η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για την στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Continue reading “Σχολικές επιτροπές πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης”