Ανακοίνωση σχετικά με την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών

Παρακαλούνται όσοι έχουν καταλάβει τμήματα κοινόχρηστων χώρων με αυθαίρετες κατασκευές, τοποθέτηση διαφημιστικών πινακίδων, κατασκευή παρτεριών, όπως απομακρύνουν τα ανωτέρω  από τον κοινόχρηστο χώρο, που βρίσκεται σε επαφή με τις ιδιοκτησίες τους, εντός μιας εβδομάδας.

Continue reading “Ανακοίνωση σχετικά με την τακτοποίηση αυθαίρετων κατασκευών”