Υποψηφιότητα Σαμοθράκης για πάρκο βιόσφαιρας στο πρόγραμμα “Man and the biosphere programme” της UNESCO

Τον Σεπτέμβριο του 2013  η Σαμοθράκη κατέθεσε εκ νέου βελτιωμένη αίτηση υποψηφιότητας στην Unesco  (Τμήμα Οικολογικών και Γεωλογικών Επιστημών) Παρίσι, για την ένταξη της στο πρόγραμμα Man and the Biosphere προκειμένου το νησί να χαρακτηριστεί ως πάρκο Βιόσφαιρας.

Continue reading “Υποψηφιότητα Σαμοθράκης για πάρκο βιόσφαιρας στο πρόγραμμα “Man and the biosphere programme” της UNESCO”