Η ιστορία του Δημαρχείου

Η Κοινότητα Σαμοθράκης στεγάζεται στον  παρόν χώρο στέγασης της από την ίδρυση της. Το Κοινοτικό Κατάστημα αρχικά στεγαζόταν σε οίκημα  ιδιοκτησίας A.Τερζή στο παρόν χώρο,  το οποίο αγοράστηκε από την Κοινότητα Σαμοθράκης επί προεδρίας Μιχαήλ Γ. Χανού το 1954 έναντι 45.000 δρχ.

Η ιστορία της Σαμοθράκης

Το σημερινό όνομα της νήσου προέρχεται από το αρχαιοελληνικό Σάμος, που σημαίνει “ύψος κοντά στο γιαλό” και ήταν μία από τις ονομασίες της κατά την αρχαιότητα, σύμφωνα με τον Ηρόδοτο.