Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2011 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

 

 

 Δείτε την ανακοίνωση εδώ (Έγγραφο 1) 


 Δείτε το παράρτημα της ανακοίνωσης εδώ  (Έγγραφο 2) 


Για να ανοίξετε το αρχείο θα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το πρόγραμμα Adobe PDF Reader που μπορείτε να κατεβάσετε εδώ

Ανακοίνωση ΣΟΧ 3/2011 για τη σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου

 

 

 Δείτε την ανακοίνωση εδώ (Έγγραφο 1) 


 Δείτε το παράρτημα της ανακοίνωσης εδώ  (Έγγραφο 2) 


Για να ανοίξετε το αρχείο θα πρέπει να έχετε εγκατεστημένο το πρόγραμμα Adobe PDF Reader που μπορείτε να κατεβάσετε εδώ