Ανακοίνωση Πυροπροστασίας

ΞΕΚΙΝΑΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΟΜΑΔΩΝ  ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΟΜΑΔΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΧΩΡΑΣ ΣΑΒΒΑΤΟ 30/7/2011, ΩΡΑ 12:00 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ.