΄200 θέσεις εργασίας σε δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα εγκρίθηκαν συνολικά για τη Σαμοθράκη από το πρόγραμμα Κοινωνικής Εργασίας’

Τα οφέλη της Σαμοθράκης από το πρόγραμμα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης ‘’Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα’’ θα είναι πολλαπλά.

Continue reading “΄200 θέσεις εργασίας σε δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα εγκρίθηκαν συνολικά για τη Σαμοθράκη από το πρόγραμμα Κοινωνικής Εργασίας’”