Έναρξη λειτουργίας νέων σφαγείων

Μετά από πολύμηνες προσπάθειες για να ξεπεραστούν τα πολλά και μεγάλα προβλήματα σχετικά με την ολοκλήρωση και λειτουργία των νέων σφαγείων σας γνωρίζουμε ότι αφού τα νέα σφαγεία αδειοδοτήθηκαν νομίμως,  έχει αποσταλεί στο αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Αγροτικής και Τροφίμων η άδεια λειτουργίας τους, η οποία είναι διαρκής, ώστε να αποτραπεί η απένταξη του έργου.

5μηνη απασχόληση στο Δήμο Σαμοθράκης σε θέσεις κοινωνικής εργασίας – απαραίτητα δικαιολογητικά

Ο Δήμος  Σαμοθράκης ανακοινώνει: Καθώς στο επόμενο διάστημα θα προκηρυχτούν 200 θέσεις εργασίας για την Σαμοθράκη στο πλαίσιο του προγράμματος ‘’Κοινωνικής εργασίας’’ ενημερώνουμε όσους ενδιαφέρονται να απασχοληθούν για διάστημα 5 μηνών σε θέσεις κοινωνικής εργασίας του Δήμου μας να προετοιμάσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Συμμετοχή του Δήμου Σαμοθράκης στο έργο ”ΘΡΑΚΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ” του προγράμματος ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013

ΘΡΑΚΙΚΗ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΟΡΕΙΝΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΚΤΩΝ ΤΟΥ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ