Πρόγραμμα χρηματοδότησης πράξεων στον δευτερογενή τομέα-μεταποίησης γεωργικών κτηνοτροφικών προϊόντων ΜΕΤΡΟ 123 Α – Aύξηση της αξίας των Γεωργικών Προϊόντων

Παράταση υποβολής αιτήσεων για το Μέτρο 123Α του ΠΑΑ Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Σκανδαλίδη παρατείνεται έως την 23η Ιανουαρίου 2012 αντί της 28ης Δεκεμβρίου 2011 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης στα πλαίσια του Μέτρου 123 Α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων» του ΠΑΑ 2007-2013 . Πιο συγκεκριμένα, ο Υπουργός […]

Πρόγραμμα ”Εναλλακτικός Τουρισμός” για ιδιώτες επενδυτές

Παράταση υποβολής αιτήσεων στο πρόγραμμα ”Εναλλακτικός Τουρισμός” Παράτηση στην ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο πρόγραμμα ”Ενναλακτικός Τουρισμός” του ΕΣΠΑ, δόθηκε από το·Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού. Η νέα καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων στο πρόγραμμα είναι η 30/12/2011 ημέρα Παρασκευή To πρόγραμμα χρηματοδοτεί: πράξεις ανάπτυξης αθλητικού τουρισμού αναψυχής θαλάσσιου τουρισμού τουρισμού υπαίθρου γαστρονομικού τουρισμού τουρισμού υγείας […]