Πρόσκληση σε νέους εντός και εκτός νησιού που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στους τομείς της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας απευθύνει ο Δήμος Σαμοθράκης.

Ο Δήμος Σαμοθράκης διαθέτει δυνατότητες ανάπτυξης πολλαπλών παραγωγικών δραστηριοτήτων και έχει ήδη λάβει πρωτοβουλίες που κινούνται προς την κατεύθυνση της μετατροπής της Σαμοθράκης σε Πράσινο Νησί  ενισχύοντας την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη της. Συμμετέχει σε αρκετά σημαντικά δίκτυα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο στον τομέα της βιώσιμης ανάπτυξης (Quality Coast Net, Pact of Islands, […]