Επιδότηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων από τον ΟΑΕΔ για την διατήρηση θέσεων εργασίας

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Επιδότηση ξενοδοχειακών επιχειρήσεων από τον ΟΑΕΔ για την διατήρηση θέσεων εργασίας

Ο ΟΑΕΔ επιδοτεί επί τετράμηνο θέσεις εργασίας σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ έως και 4 μήνες, από την 1η Νοεμβρίου έως και τις 28 Φεβρουαρίου, μπορούν να λάβουν ξενοδοχειακές επιχειρήσεις από τον ΟΑΕΔ, υπό την προϋπόθεση ότι θα διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας τους κατά το διάστημα που δεν βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία. Τους όρους της επιδότησης καθορίζει απόφαση του υπουργού Εργασίας Γιώργου Κουτρουμάνη που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

Σκοπός του προγράμματος είναι η διατήρηση των θέσεων εργασίας στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που λειτουργούν εποχικά, κατά τη χειμερινή περίοδο (Νοέμβριο έως Φεβρουάριο). Το κονδύλι που έχει προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ έτους 2012 είναι 600.000 ευρώ.

Αναλυτικά, σύμφωνα με την απόφαση, στο πρόγραμμα διατήρησης θέσεων εργασίας σε ξενοδοχειακές μονάδες μπορούν να υπαχθούν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που:

• Bρίσκονται εκτός της τέως διοίκησης της πρωτεύουσας και του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσ/νίκης.
• Λειτουργούν με άδεια του ΕΟΤ.
• Λόγω της εποχικής τους λειτουργίας παρέμειναν κλειστές συνολικά τουλάχιστον για 2 έτη εντός μιας πενταετίας (εκτός εάν μετείχαν στα προηγούμενα προγράμματα διατήρησης θέσεων εργασίας για τη χειμερινή περίοδο ή είναι νέες επιχειρήσεις οπότε θα πρέπει να διέκοψαν τη λειτουργία τους πριν τη 10η Νοεμβρίου του 2011).

Στο πρόγραμμα δεν μπορεί να υπαχθεί ξενοδοχειακή επιχείρηση της οποίας το προσωπικό είχε συνεχόμενη δωδεκάμηνη απασχόληση στην επιχείρηση πριν από την 1η Νοεμβρίου 2011. Η επιδοτούμενη επιμήκυνση αρχίζει από την 1η Νοεμβρίου 2011, δεν μπορεί όμως να υπερβαίνει τους τέσσερις μήνες από την έναρξή της και σε καμία περίπτωση την 28η Φεβρουαρίου 2012. 

Το ύψος της επιχορήγησης καθορίζεται ίσο με το ημερήσιο επίδομα ανεργίας που ισχύει κατά τη διάρκεια της επιμήκυνσης και δικαιούται ο ξενοδοχοϋπάλληλος για κάθε ημέρα εργασίας του στην επιμήκυνση, με ανώτερο όριο τις 25 ημέρες κατά μήνα και τις 100 ημέρες για όλη τη διάρκεια της επιμήκυνσης.

Οι ενδιαφερόμενες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις πρέπει να υποβάλουν στην κατά τόπους αρμόδια υπηρεσία απασχόλησης του ΟΑΕΔ τα εξής δικαιολογητικά:

α) Αίτηση με τα στοιχεία της επιχείρησης (επωνυμία, διεύθυνση, νόμιμο εκπρόσωπο κτλ.).
β) Υπεύθυνη δήλωση ότι οι εργαζόμενοι που θα απασχολήσει στην επιμήκυνση δεν ανήκουν στο μόνιμο προσωπικό της.
γ) Aδεια του ΕΟΤ για τη λειτουργία της επιχείρησης.
δ) Βεβαίωση του ΕΟΤ για την εποχική λειτουργία της επιχείρησης.
ε) Αναλυτική κατάσταση των εργαζομένων που θα απασχολήσουν και των ημερών εργασίας τους στη διάρκειά της.

5 Ιανουαρίου 2012 – Πηγή: express.gr

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο