Κοινωφελής εργασία

featured
10 Μαρτίου έληξε η προθεσμία υποβολής αιτήσεων στις δύο προκηρύξεις που αφορούν 5μηνη απασχόληση στον Δήμο Σαμοθράκης και στην Κοινωφελή Δημοτική Επιχείρηση  μέσα από το πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας.
Οι ενδιαφερόμενοι που υπέβαλαν αιτήσεις ξεπέρασαν τους 200 ενώ στο τέλος του μήνα αναμένεται ο πίνακας  κατάταξης με τη μοριοδότηση των επιτυχόντων.

Facebook
Twitter