Άνοιξε το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού αλιευτικών σκαφών

featured

Νέες αιτήσεις από 1η Ιουλίου έως 30 Σεπτεμβρίου δέχονται τα κατά τόπους Τμήματα Αλιείας για το πρόγραμμα ενίσχυσης των αλιέων με σκοπό τον εκσυγχρονισμό των σκαφών τους. Επίσης, μέχρι τις 30 Ιουνίου μπορούν να υποβάλουν ξανά τον φάκελό τους όσοι αλιείς είχαν κάνει αίτηση ενίσχυσης από 1-1-2007 έως 31-12-2009 και δεν εγκρίθηκε λόγω έλλειψης πιστώσεων.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει δαπάνες που αφορούν τα εξής:

α. αντικατάσταση κινητήρα
β. αντικατάσταση αλιευτικών εργαλείων
γ. βελτίωση ποιότητας και υγιεινής προϊόντων
δ. βελτίωση ασφάλειας σκάφους και συνθηκών εργασίας.

Ο εκσυγχρονισμός αφορά σκάφη ηλικίας τουλάχιστον 5 ετών. Να σημειωθεί ότι δίνεται προτεραιότητα σε σκάφη μικρής παράκτιας αλιείας (με ολικό μήκος μικρότερο των 12 μέτρων) και σκάφη ειδικού τύπου (οστρακαλιευτικά, σπογγαλιευτικά).

Δικαιούχοι είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που ασκούν επαγγελματικώς την αλιεία επί ενεργού αλιευτικού σκάφους (σύμφωνα με το άρθρο 3 σημείο β του Καν 1198/06 του Συμβουλίου) συμπεριλαμβανομένων των σκαφών παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας.

Τα ποσοστά επιδότησης κυμαίνονται από 20% έως 60% ανάλογα με το είδος δαπάνης.

Βρείτε εδώ τη σχετική Πρόσκληση ενδιαφέροντος για επενδύσεις επί αλιευτικών σκαφών.pdf

14 Μαίου 2012-πηγη:agronews.gr

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter