Ανακοινώθηκαν οι επιτυχόντες στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας από το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Ανακοινώθηκαν οι επιτυχόντες στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας από το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού

Ανακοινώθηκαν σήμερα 7/6/2012 οι επιτυχόντες στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας από το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού

 

 

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε τα αποτελέσματα.

http://www.kmop.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=127&lang=el

 

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει εντός 10 ημερών από την ημερομηνία κατάταξης, να υπογράψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, αποδεχόμενοι τη θέση, στα γραφεία του ΚΜΟΠ (από τη Δευτέρα 11 Ιουνίου), στην ακόλουθη διεύθυνση: Βιζβυζή 40 Αλεξανδρούπολη, Τ.Κ. 68100, (τηλ. επικοινωνίας: 2551023307). Οι ωφελούμενοι για την υπογραφή της σύμβασης θα πρέπει υποχρεωτικά να προσκομίσουν Αποδεικτικό στοιχείο ταυτότητας (για τους Έλληνες πολίτες και τους πολίτες άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε.), Ταυτότητα ομογενούς (για τους Έλληνες ομογενείς), Άδεια διαμονής σε ισχύ (για τους αλλοδαπούς τρίτων χωρών).

 

Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν απευθείας από τους ενδιαφερόμενους στον ΑΣΕΠ από 8 ως και 12 Ιουνίου. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510).

Έντυπα θα βρείτε στα γραφεία του ΚΜΟΠ Βιζβυζή 40 Αλεξανδρούπολη, Τ.Κ. 68100 και του Δήμου Σαμοθράκης.

 

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο