Οι προτάσεις του Δήμου Σαμοθράκης σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις των Δήμων ενόψει του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας) που θα πραγματοποιηθεί στις 27 και 28 Ιανουαρίου 2012 στην Κομοτηνή

 

Continue reading “Οι προτάσεις του Δήμου Σαμοθράκης σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις των Δήμων ενόψει του Συνεδρίου της ΚΕΔΕ (Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας) που θα πραγματοποιηθεί στις 27 και 28 Ιανουαρίου 2012 στην Κομοτηνή”