«Ανοίγει» στις 30/1/2012 το πρόγραμμα δημιουργίας συνεργατικών επιχειρηματικών σχημάτων (clusters)

Η σχετική προκήρυξη προβλέπει ως επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στις κοινοπραξίες, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, τις ξενοδοχειακές μονάδες πάσης φύσεως κάτω των 3 αστέρων, την εκπαίδευση κ.λπ. Το ελάχιστο κόστος του επενδυτικού σχεδίου είναι 200.000 ευρώ και το μέγιστο 20.000.000 ευρώ, ενώ η ίδια συμμετοχή της κοινοπραξίας στο σχέδιο είναι δυνατόν να καλύπτεται ακόμη και από ένα μόνο μέλος της. 

Η σχετική απόφαση υπεγράφη από τον αρμόδιο υφυπουργό Ανάπτυξης Θάνο Μωραΐτη και προβλέπει ότι η υποβολή επενδυτικών σχεδίων θα είναι δυνατή μέχρι και τις 30 Μαρτίου, ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr) και έντυπα αποκλειστικά και μόνο μέσω των γραφείων εξυπηρέτησης επενδυτών του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Τα γραφεία αυτά βρίσκονται στην Αθήνα (Κοραή 4, 6ος όροφος, 10564, Αθήνα, τηλ.: 2103258800-4) και στη Θεσσαλονίκη (Διοικητήριο Θεσσαλονίκης, Γραφείο 203, 2ος όροφος, 54123, τηλ.: 2310379103-2310 379240).

Πρέπει να σημειωθεί ότι ως συνεργατικός σχηματισμός (Cluster) ορίζεται η γεωγραφική συνάθροιση επιχειρήσεων σε συγκεκριμένες, σχετιζόμενες και/ή συμπληρωματικές δραστηριότητες, οι οποίες μοιράζονται έναν κοινό στόχο, παρουσιάζουν οριζόντιες, κάθετες και/ή διαγώνιες διασυνδέσεις, δραστηριοποιούνται σε ένα υποστηρικτικό θεσμικό-κοινωνικό περιβάλλον και παράλληλα συνεργάζονται και συναγωνίζονται σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Συνολικά θα διατεθούν 50 εκατ. ευρώ, υπό τη μορφή επιχορηγήσεων ή/και ενίσχυσης χρηματοδοτικής μίσθωσης, με σκοπό τη στήριξη επενδυτικών σχεδίων που δύναται να περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

κοινές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό παραγωγής,

προμήθεια ή παροχή κοινών υπηρεσιών,

δράσεις ελέγχου ποιότητας,

δράσεις αποθήκευσης,

δικτύων διανομής,

δικτύων προμηθειών,

διακίνησης,

έκθεσης και πώλησης εμπορευμάτων ή παροχής υπηρεσιών,

κοινό εμπορικό σήμα και σύστημα διαδικτυακού εμπορίου,

κοινή πιστοποίηση και σήμα ποιότητας, αλλά και συνδυαστικές δράσεις στους επιλέξιμους τομείς και κλάδους της οικονομίας.

Στην κοινοπραξία που υποβάλλει την πρόταση για ενίσχυση μπορούν να συμμετέχουν επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής. Για την Αττική και τον Νομό Θεσσαλονίκης η ελάχιστη συνεργασία είναι μεταξύ 10 επιχειρήσεων, ενώ για την υπόλοιπη Ελλάδα είναι τουλάχιστον 5 επιχειρήσεις. Δυνατότητα συμμετοχής στην κοινοπραξία, με ποσοστό έως 20%, έχουν και ημεδαπά ή αλλοδαπά ΑΕΙ, ερευνητικοί φορείς και ΝΠΙΔ. Στην κοινοπραξία δύνανται να συμμετέχουν με ποσοστό έως 10% και ΝΠΔΔ, όπως επιμελητήρια, ο Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών, κ.ά.

Οι επιχειρήσεις που μπορούν να συμμετέχουν είναι κάθε μεγέθους, από πολύ μικρές μέχρι και μεγάλες

28 Ιανουαρίου 2012-πηγη: express.gr

Μέχρι 29 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις ξενοδόχων για κοινωνικό τουρισμό

 

Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν θα έχουν τετραετή ισχύ και διάρκεια από 1/4/2012 – 31/3/2016, με δικαίωμα ή διακοπής της συνεργασίας ή ανανέωσής της σε κάθε ετήσιο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού.

Η διάρκεια του προγράμματος ορίστηκε από 1/4/2012 έως 31/3/2013 και η ισχύς των δελτίων σε έξι ημέρες (πέντε διανυκτερεύσεις), αντί 7 ημέρες πέρυσι. Πανελλαδικά θα διατεθούν σε δικαιούχους παροχών του Οργανισμού Εργατικής Εστίας 380.000 δελτία κοινωνικού τουρισμού. Σημειώνεται ότι πέρυσι διατέθηκαν 570.000, 550.000 δελτία το 2010, ενώ το 2009 750.000. Σύμφωνα με πληροφορίες, φέτος αναμένεται να ανακοινωθεί η διάθεση 150.000 δελτίων για ελεύθερους επαγγελματίες.

Όλες οι τουριστικές επιχειρήσεις, ανεξάρτητα νομικής μορφής, θα πρέπει να προσκομίσουν για την υπογραφή της σύμβασης υποχρεωτικά τα κάτωθι: 

1.Φωτοαντίγραφο του ειδικού σήματος λειτουργίας, αρμοδίως επικυρωμένο. 
2. Φωτοαντίγραφο άδειας εστιατορίου, αρμοδίως επικυρωμένο και συμφωνητικό μίσθωσης, στην περίπτωση που μισθώνεται χώρος εντός της επιχείρησης για χρήση εστιατορίου, όταν υπογράφεται σύμβαση με παροχή ημιδιατροφής. 
3.Φωτοαντίγραφο άδειας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, αρμοδίως επικυρωμένο, όταν υπογράφεται σύμβαση με παροχή πρωινού. 
4. Η ύπαρξη και λειτουργία πισίνας δηλώνεται υποχρεωτικά και υποβάλλεται η κατά νόμο άδεια λειτουργίας της. 
5. Αστυνομική ταυτότητα νόμιμου εκπροσώπου που υπογράφει τη σύμβαση και σφραγίδα της επιχείρησης. 
6.Εντυπη αίτηση (χορηγείται από τον Οργανισμό) νομίμως υπογεγραμμένη.

Στο πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού έτους 2012 γίνονται δεκτά τουριστικά καταλύματα:
α) Ξενοδοχεία και ξενοδοχεία τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων από πέντε αστέρων μέχρι και ενός αστεριού. 
β) Ενοικιαζόμενα διαμερίσματα – δωμάτια και τουριστικά καταλύματα μικτής μορφής από τεσσάρων κλειδιών μέχρι και δύο κλειδιών. 
γ) Παραδοσιακά καταλύματα Α΄και Β΄ τάξης. 
δ) Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες – επαύλεις. 
ε) Κάμπινγκ, ανεξαρτήτως κατηγορίας και μόνο με παροχή ημιδιατροφής 
Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής μονάδες των οποίων ο αριθμός κλινών είναι κάτω από δέκα.

20 Iανουαρίου 2012 – πηγή: agrotypos.gr

Ανακοίνωση σχετικά με την αλλαγή ωραρίου λειτουργίας σχολείων, λόγω εκτάκτων καιρικών συνθηκών

Σύμφωνα με την πρόγνωση του καιρού και τις ασυνήθιστα χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούν ανακοινώνεται ότι:

Continue reading “Ανακοίνωση σχετικά με την αλλαγή ωραρίου λειτουργίας σχολείων, λόγω εκτάκτων καιρικών συνθηκών”