Η δεύτερη προκήρυξη του Πρόγραμματος Κοινωφελούς Εργασίας από το Κέντρο Μέριμνας και Οικογένειας Παιδιού

Η δεύτερη προκήρυξη του Πρόγραμματος Κοινωφελούς Εργασίας από το Κέντρο Μέριμνας και Οικογένειας Παιδιού (ΚΜΟΠ) αφορά 100 θέσεις απασχόλησης στον Δήμο Σαμοθράκης Κατεβάστε εδώ την  προκήρυξη  την  αίτηση υποβολής  και τις  οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης