Σε συνάντηση καλεί ο Δήμαρχος τους ενδιαφερόμενους δυνητικούς βιοκαλλιεργητές του νησιού την Πέμπτη 15/3/2012 και ώρα 11.00

Σε συνέχεια της πρόσκλησης του Δημάρχου προς νέους εντός και εκτός νησιού που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στους τομείς της βιολογικής γεωργίας και κτηνοτροφίας  σας ενημερώνουμε ότι θα πραγματοποιηθεί συνάντηση όλων των  ενδιαφερομένων δυνητικών βιοκαλλιεργητών προκειμένου να συζητηθούν θέματα όπως: έκταση που θα αφιερωθεί σε κάθε καλλιέργεια, τεμαχισμός δημοτικών κτημάτων, οργάνωση ομάδων παραγωγών ανα καλλιέργεια, διαδικασία εκμίσθωσης κλπ)