Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 4/4/2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 30/3/2012

Αρ.Πρωτ.: 2849

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Γιαραμάνης Χρήστος

2. Γλήνιας Πέτρος

3. Γαλατούμος Νικόλαος

4. Κυλίμος Νικόλαος

5. Μόραλη Αντωνάκη Χρυσάνθη

6. Λάζαρης Αλέξανδρος

 

 

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 4η του μηνός Απριλίου έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Χανός Γεώργιος

 

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

  1. Περί συστάσεως παγίας προκαταβολής  οικονομικού έτους 2012.
  2. Περί εγκρίσεως ενταλμάτων προπληρωμής ταχυδρομικών τελών .
  3. Περί εγκρίσεως ενταλμάτων προπληρωμής εισιτηρίων στο πλοίο (αυτοκινήτων και οδηγών).
  4. Περί εγκρίσεως έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών εισιτηρίων στο πλοίο Μεταφορά κοντέινερ και λοιπών οχημάτων με απορρίμματα.
  5. Περί εγκρίσεως ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών του κοντέινερ μεταφοράς απορριμμάτων.
  6. Περί ενταλμάτων προπληρωμής για έξοδα από πρόγραμμα GRUNDTVIG (μετακίνηση 13-17 Μαίου (5+1 άτομα) έως 6.000,00 Ευρώ.
  7. Περί σύστασης Επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών αξιολόγησης προσφορών και γνωμοδότησης απ’ ευθείας ανάθεσης (ΕΚΠΟΤΑ)των προμηθειών του Δήμου για το έτος 2012.
  8. Περί σύστασης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού προμηθειών και αξιολόγησης προσφορών προμήθειας καυσίμων και ελαιολιπαντικών έτους 2012.
  9. Περί επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού  έργων (άρθρο 21 του Ν 3669/2008) για το έτος 2012 .

10. Περί ψήφισης πίστωσης.

11.Περί εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης