Έναρξη λειτουργίας σφαγείων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΦΑΓΕΙΩΝ

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΦΑΓΕΙΩΝ ΑΠΟ 28/3/2012

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 7.00-3.00

 

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να επικοινωνούν με την Κτηνίατρο 2-3 μέρες νωρίτερα

 

ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ ΤΑ ΣΦΑΓΕΙΑ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΟΣΟ ΚΡΙΘΕΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΩΡΑΡΙΟΥ

 

Επισημαίνεται: Απαγορεύεται η σφαγή αιγοπροβάτων και χοίρων σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους πλην του Δημοτικού Σφαγείου Σαμοθράκης. Οι παραβάτες θα διώκονται ποινικά.