Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 11/4/2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 6/4/2012

Αρ.Πρωτ.: 3190

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Γιαραμάνης Χρήστος

2. Γλήνιας Πέτρος

3. Γαλατούμος Νικόλαος

4. Κυλίμος Νικόλαος

5. Μόραλη Αντωνάκη Χρυσάνθη

6. Λάζαρης Αλέξανδρος

 

 

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 11η του μηνός Απριλίου έτους 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

 

Ο Πρόεδρος  της Οικονομικής Επιτροπής

Χανός Γεώργιος

 

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

 

 

1.Περί εγκρίσεως διάθεσης πίστωσης

2.Περί έγκρισης οφειλών παρελθόντων ετών.

3. Περί έκθεσης εσόδων εξόδων 1ου τριμήνου για έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2012.

4. Περί ψήφισης  πίστωσης.