Εως τις 30 Ιουνίου η νομιμοποίησης των αυθαίρετων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων

Εως τις 30 Ιουνίου η νομιμοποίησης των αυθαίρετων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, γίνεται γνωστό στους κτηνοτρόφους της περιοχής ότι με το νόμο 4056\2012 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 12-3-2012 ρυθμίζονται πλέον όλα τα ζητήματα που σχετίζονται με την ίδρυση, την αδειοδότηση και τη λειτουργία κτηνοτροφικών μονάδων σε ολόκληρη τη χώρα.

Γίνεται δε απόλυτα σαφές ότι η τελευταία χρονική περίοδος νομιμοποίησης των αυθαίρετων κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων είναι η 30η Ιουνίου 2012 και πέρα αυτής της ημερομηνίας θα ακολουθηθούν οι σχετικές διαδικασίες που ο νόμος ορίζει ενώ άλλη παράταση δεν θα δοθεί.

Οι κτηνοτρόφοι της Περιφέρειας που έχουν εκκρεμότητες με τις άδειες τους θα πρέπει να σπεύσουν να τις καλύψουν προκειμένου να μην αντιμετωπίσουν προβλήματα μετά και την παρέλευση της προαναφερθείσας ημερομηνίας

 Κατεβάστε εδώ το σχετικό ΦΕΚ 

Νέος δικτυακός τόπος για προγράμματα κατάρτισης και απασχόλησης

Η νέα πλατφόρμα για την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με δράσεις κατάρτισης, απασχόλησης, κοινωνικής ένταξης και δια βίου μάθησης, www.step.gov.gr, παρουσιάστηκε πρόσφατα σε κοινή συνέντευξη τύπου των Υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

 

Ο δικτυακός τόπος αναπτύχθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων “Διόφαντος”, με στόχο να παρέχει ολοκληρωμένη πληροφόρηση για τα τρέχοντα προγράμματα, τα οποία έως τώρα παρουσιάζονται αποσπασματικά σε επιμέρους ιστότοπους, με τρόπο φιλικό ακόμα και για όσους δεν έχουν μεγάλη εξοικείωση με υπολογιστές.

 

Στον δικτυακό τόπο παρουσιάζονται ήδη 37 ανοικτά και 30 επικείμενα προγράμματα, τα οποία υλοποιούνται από τα δύο Υπουργεία, με στόχο να διευκολύνουν την πρόσβαση των ανέργων στην αγορά εργασίας, τη βελτίωση των επαγγελματικών τους προσόντων μέσω κατάρτισης, την ένταξη κοινωνικά ευπαθών ομάδων, κ.λπ. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους νέους, ώστε να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία και να δοκιμάσουν τις ικανότητές τους στον επιχειρηματικό χώρο. Έως τα τέλη Μαρτίου, 245 χιλ. άνεργοι είχαν ωφεληθεί από τα τρέχοντα προγράμματα, ενώ οι νέες δράσεις που ανακοινώθηκαν, προϋπολογισμού 185 εκατ. ευρώ, αναμένεται να ωφελήσουν 40 χιλ. επιπλέον ανέργους.

Μέχρι σήμερα, τα προγράμματα αυτά ανακοινώνονταν αποσπασματικά σε διάφορους δικτυακούς τόπους. Παρά τις προσπάθειες για την έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων, ο κατακερματισμός των δράσεων, αλλά και των μέσων στα οποία παρουσιάζονταν, δεν επέτρεπαν στους πολίτες να έχουν σφαιρική εικόνα των διαθέσιμων ευκαιριών. Αποτέλεσμα ήταν οι πολίτες να ανακαλύπτουν τα προγράμματα με καθυστέρηση, ή αποπροσανατολίζονται από τις περιγραφές, και να δημιουργείται η αίσθηση ότι οι δράσεις αυτές δεν τους αφορούν.

Ο νέος δικτυακός τόπος www.step.gov.gr καλύπτει αυτό το κενό. Απλά και μόνο με σύνδεση στο διαδίκτυο, οι πολίτες μπορούν να βλέπουν το σύνολο των προγραμμάτων πρόσβασης στην απασχόληση, κατάρτισης, εκπαίδευσης και κοινωνικής ένταξης, και να μαθαίνουν τις απαραίτητες λεπτομέρειες (ποιες ομάδες αφορούν, τι προβλέπουν, ποια είναι η προθεσμία υποβολής αιτήσεων κ.λπ.) με τρόπο απλό και εύληπτο.

Η πλατφόρμα είναι χαμηλού κόστους, με μεγάλη προστιθέμενη αξία. Σύντομα θα εμπλουτιστεί περαιτέρω με συναφείς δράσεις και άλλων υπουργείων.

24 Απριλίου 2012 -πηγη: epixeiro πηγή: www.ekt.gr, με πληροφορίες από Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Ανανεωμένος ο Επενδυτικός Νόμος 3908/11 – Νέα Καταληκτική Ημερομηνία Υποβολής 1 Ιουνίου 2012


Με βάση την απόφαση 18720/24-4-2012 του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής των Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων ως την 01/06/2012. Με την παράταση που αποφασίστηκε δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να προσαρμόσουν τα προς υποβολή σχέδιά τους και στα δεδομένα που προέκυψαν από τις πρόσφατες τροποποιήσεις – βελτιώσεις του Επενδυτικού Νόμου που αφορούν:

Αύξηση στο 60% του ποσοστού των ενισχυόμενων δαπανών σε κτιριακές υποδομές, βοηθητικές εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου (έναντι του 40% που ίσχυε). Ειδικά για τις νέες μικρομεσαίες επιχειρήσεις το ποσοστό θα ανέρχεται στο 70%.

 • Αναστολή της απαίτησης για προσκόμιση έγκρισης δανείου από Τράπεζα κατα την υποβολή της αίτησης.
 • Δυνατότητα τροποποιήσεων του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, σε ποσοστό έως 10% του συνολικού προϋπολογισμού, χωρίς πρότερη έγκριση του ΥΠΑΑΝ.
 • Θέσπιση αποκλειστικών προθεσμιών για τις διαδικασιές αξιολόγησης του Υπουργείου.
 • Αύξηση στο όριο σώρευσης ενισχύσεων από 15 εκατ. € σε 20 εκατ. € στην 4-ετία για συνδεδεμενες επιχειρήσεις με επενδυτικά σχέδια στην ίδια περιφέρεια.

Για το Έτος 2012 ο Επενδυτικός Νόμος 3908/11 θα διανέμει Ενίσχυση 3,7 δις Ευρώ, σύμφωνα με το ΦΕΚ 677 Β’/7-3-2012. Από το συνολικό αυτό ποσό το 1 διςΕυρώ θα διατεθεί με τη μορφή Επιχορήγησης ή/και επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και τα 2.700.000.000€ με τη μορφή Φορολογικών Απαλλαγών.

Ειδικότερα οι επενδυτές που θα καταθέσουν το επενδυτικό τους σχέδιο κατά την 1η περίοδο υποβολών του 2012 που θα διαρκέσει από 1η Απριλίου έως 1η Ιουνίου 2012 (παράταση) θα διεκδικήσουν, συνολική ενίσχυση 1.640.000.000€. Από αυτά 800.000.000€ θα διατεθούν για τα Σχέδια Γενικής Επιχειρηματικότητας, 140.000.000€ θα διατεθούν για τα Σχέδια Τεχνολογικής Ανάπτυξης και τα υπόλοιπα 500.000.000€ για τα Σχέδια Περιφερειακής Συνοχής. Το αντίστοιχο ποσό για την περίοδο του Οκτωβρίου περιορίζεται στα 400.000.000€ για την Ενίσχυση των Σχεδίων Περιφερειακής Συνοχής, και 560.000.000€ για τα Σχέδια Γενικής Επιχειρηματικότητας,, ενώ δεν προβλέπεται ενίσχυση για τα Σχέδια Τεχνολογικής Ανάπτυξης.

Όσον αφορά τα ειδικά Επενδυτικά Σχέδια πρόκειται να διατεθούν, για το έτος 2012, από 50.000.000€ για την ενίσχυση των Σχεδίων Επιχειρηματικότητας των Νέων και των Σχεδίων Συνέργειας και Δικτύωσης και 1 δις Ευρώ για τα Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια.

Ο Νέος Επενδυτικός Νόμος (Ν.3908/2011) δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως την 1η Φεβρουαρίου του 2011 και η περίοδος απο 1η Απριλίου έως 1η Ιουνίου 2012 (παράταση) αποτελεί την 3η περίοδο υποβολών Επενδυτικών ‘Εργων στα πλαίσια του Νόμου.

Στην νέα του μορφή ο Ν.3908/11, προβλέπει κίνητρα επιχορήγησης, επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και φορολογικής απαλλαγής, που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιούμενων κερδών προ φόρων. Η ένταση των ενισχύσεων κυμαίνεται από 15% έως 55%, ανάλογα με το μέγεθος της αιτούσας επιχείρησης, το είδος και την περιοχή εγκατάστασης της επένδυσης. Η Ελληνική Επικράτεια έχει διαχωριστεί σε τρεις γεωγραφικές ζώνες, οι οποίες κατά κύριο λόγο διαφοροποιούν το ύψος της ενίσχυσης.

Στο καθεστώς ενισχύσεων του Νόμου υπάγονται επενδυτικά σχέδια σε όλους τους τομείς της Οικονομίας, πλην συγκεκριμένων εξαιρέσεων. Τα επενδυτικά σχέδια διακρίνονται στις ακόλουθες ομάδες:

Γενικά Επενδυτικά Σχέδια

α. Γενικής Επιχειρηματικότητας: περιλαμβάνεται το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου και δεν εντάσσονται σε άλλη κατηγορία. Στα σχέδια αυτά παρέχονται φορολογικές απαλλαγές.

β. Τεχνολογικής Ανάπτυξης: περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων με την χρησιμοποίηση τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτομιών. Στην κατηγορία αυτή παρέχεται επιχορήγηση και επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, σε συνδυασμό με φορολογική απαλλαγή.

γ. Περιφερειακής Συνοχής: περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια σε παραγωγικές δραστηριότητες που αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προβλήματα με περιβαλλοντικά βιώσιμες τεχνολογικές εφαρμογές, εισάγουν τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης υδάτινων πόρων και συμβάλλουν στη φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση, ανάπλαση και ανάπτυξη περιοχών οικονομικής δραστηριότητας.

Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια

α. Επιχειρηματικότητας των Νέων: στην κατηγορία αυτή ανήκουν επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται για την ίδρυση και τη λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά την διαχείριση της εταιρίας.

β. Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια: αφορά επενδυτικά σχέδια ύψους τουλάχιστον πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ, υπολογιζόμενα με συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης.

γ. Ολοκληρωμένα Πολυετή Επιχειρηματικά Σχέδια: επενδυτικά σχέδια υλοποίησης ολοκληρωμένων πολυετών (2-5 ετών) επιχειρηματικών σχεδίων επιχειρήσεων, για τις οποίες έχει παρέλθει τουλάχιστον πενταετία από τη σύσταση τους, ελάχιστου συνολικού κόστους 2.000.000 ευρώ, που περιλαμβάνουν τον τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη, καθώς και τις αναγκαίες ενέργειες κατάρτισης των εργαζομένων.

δ. Συνέργειας και Δικτύωσης: επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται από σχήματα συνέργειας και δικτύωσης δέκα τουλάχιστον επιχειρήσεων, υπό μορφή Κοινοπραξίας και αποσκοπούν στην υλοποίηση προγραμμάτων, τα οποία είτε αξιοποιούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων, είτε αξιοποιούν υποδομές που δημιουργούνται με εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση, είτε συντελούν στην προσαρμογή στο σύγχρονο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον συγκεκριμένων και γεωγραφικά προσδιορισμένων παραγωγικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών.

Η τρίτη περίοδος υποβολών για την υπαγωγή στην κατηγορία των Γενικών Επενδυτικών σχεδίων του Επενδυτικού Νόμου έχει οριστεί να διαρκέσει από 1η Απριλίου έως 1η Ιουνίου 2012 (παράταση), ενώ οι αιτήσεις για τα Σχέδια Συνέργειας & Δικτύωσης θα διαρκέσουν απο 20 Ιανουαρίου έως 30 Μαϊου 2012.

Παράλληλα, τα Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια θα υποβάλλονται καθόλη τη διάρκεια του έτους, ενώ οι πρώτη περίοδος υποβολών για τα Σχέδια Επιχειρηματικότητας των Νέων ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2011.

 

Μονοσέλιδο Ενημερωτικό Γενικών Επενδυτικών Σχεδίων

Ενημερωτικό Σημείωμα Επενδυτικού Νόμου

Συνοπτικός Οδηγός Επενδυτικού Νόμου

ΦΕΚ Νόμου 3908/2011

27 Απριλίου 2012 πηγή:.noisisdev.gr

Επενδυτικά σχέδια για δασοκομικά προϊόντα

Καθορίσθηκε με κοινή υπουργική απόφαση η διαδικασίας ένταξης επενδυτικών σχεδίων στο μέτρο 123Β «Αύξηση της αξίας των δασοκομικών προϊόντων» του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» 2007−2013, καθώς και η διαδικασίας καταβολής των ενισχύσεων στους δικαιούχους. Αναλυτικότερα, πρόκειται για την απόφαση με αριθμό 5021, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1170/Β/10 – 4 – 2012, σύμφωνα με την οποία οι επιλέξιμες δαπάνες για τις οποίες δύναται να παρέχεται ενίσχυση για πολύ μικρές επιχειρήσεις είναι:
 • Η προμήθεια εξοπλισμού όπως: υλοτομικά εργαλεία, εργαλεία αποφλοίωσης και τεμαχισμού, εργαλεία αποκομιδής και μεταφοράς δασικών προϊόντων.
 • Τα έργα υποδομής όπως: οι χώροι αποθήκευσης δασικών προϊόντων και υλικών υλοτομίας, η προστατευτική επεξεργασία – ξήρανση στρογγυλής ξυλείας, η δημιουργία και εκσυγχρονισμός πολύ μικρών επιχειρήσεων πρώτης επεξεργασίας ξύλου.

Ειδικά για τον εκσυγχρονισμό και τη δημιουργία πολύ μικρών επιχειρήσεων δύναται να παρέχεται ενίσχυση (επιλέξιμες δαπάνες) για δαπάνες που αφορούν:

 • Την κατασκευή ή τη βελτίωση ακινήτων.
 • Την προμήθεια και εγκατάσταση νέου μηχανολογικού εξοπλισμού, τεχνολογικού εξοπλισμού και λογισμικών.
 • Τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, σαν επιλέξιμη δαπάνη στο επενδυτικό σχέδιο νέων μονάδων.
 • Την αγορά ειδικού τύπου οχημάτων, (φορτωτές, πλατφόρμες) αναγκαίων για την μεταφορά του βασικού πρωτογενούς προϊόντος προς τον χώρο τυποποίησης – μεταποίησης.
 • Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου. Σ’ αυτή δε συμπεριλαμβάνονται οι εργασίες πρασίνου (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, κ.λπ.) καθώς και τα έργα διακόσμησης.
 • Τα γενικά έξοδα, όπως αμοιβές μηχανικών και αρχιτεκτόνων για τις μελέτες, συμβούλων, δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας και άδειες ανέγερσης κτιρίων πέραν των παραπάνω δαπανών και μέχρι ορίου 12% του συνόλου.
 • Την απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς που αφορά μόνο επενδύσεις για την απόκτησή τους.
 • Στις ανωτέρω μεταποιητικές μονάδες, αποτελεί επιλέξιμη δράση η ίδρυση μονάδων για αξιοποίηση υπολειμμάτων ξυλείας σαν εναλλακτική μορφή ενέργειας μόνο για ιδία χρήση τηρουμένης της αρχής της αναλογικότητας στο ύψος του σχετικού εξοπλισμού σε σχέση με το σύνολο της επένδυσης.
 • Αγορά Ηλεκτρονικών υπολογιστών (software και hardware) και σχετικού εξοπλισμού για σύνδεση με ευρυζωνικές υποδομές διαδικτύου.

 

Σχετικά με τις παραπάνω δράσεις διευκρινίζονται τα εξής:

 • Οι παραπάνω Δράσεις είναι επιλέξιμες μέχρι και την πρωτογενή επεξεργασία του ξύλου.
 • Οι ανωτέρω επιλέξιμες δράσεις περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
 • Για την απόκτηση του μηχανολογικού εξοπλισμού επιτρέπεται η χρηματοδοτική μίσθωση (leasing).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης, σε μορφή, εδώ:

21 Απριλίου 2012 -πηγη:paseges.gr

Κονδύλια €5,6 εκατ. στη μελισσοκομία

Εγκρίθηκε, με σχετική κοινή υπουργική απόφαση, συνολική δαπάνη μέχρι του ποσού των €5.600.000 για την υλοποίηση των ενεργειών του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 2012.

 

Πρόκειται για την με αριθμό 736 ΚΥΑ των υπουργών εσωτερικών, οικονομικών, ανάπτυξης, ανταγωνιστικότητας και ναυτιλίας, αγροτικής ανάπτυξης και τροφίμων, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1177/Β/10 -04-2012, «Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση των ενεργειών του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 2012». Βάσει της απόφασης εγκρίνεται η υλοποίηση των παρακάτω ενεργειών και επιμέρους δράσεων με τους αντίστοιχους προϋπολογισμούς, στο πλαίσιο του προγράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας για το έτος 2012 (01/09/2011 − 31/08/2012), ως εξής:

Παροχή τεχνικής βοήθειας

Εγκρίνεται συνολική δαπάνη μέχρι ποσού 1.385.000 ευρώ για τις παρακάτω επιμέρους Δράσεις:

1.1. Λειτουργία Κέντρων Μελισσοκομίας (Κ.Μ.)

Προβλεπόμενη Δαπάνη: 1.200.000 ευρώ

1.2. Ηλεκτρονικό Δίκτυο Μελισσοκομίας − Melinet

Προβλεπόμενη Δαπάνη: 5.000 ευρώ

1.3. Εκπαιδεύσεις − Έντυπα

Προβλεπόμενη Δαπάνη: 100.000 ευρώ

1.4. Στήριξη της προώθησης του μελιού και των λοιπών προϊόντων της κυψέλης.

Προβλεπόμενη Δαπάνη: 80.000 ευρώ

Εξορθολογισμός της νομαδικής μελισσοκομίας

Εγκρίνεται συνολική δαπάνη μέχρι ποσού 3.965.000 ευρώ για τις παρακάτω επιμέρους Δράσεις:

3.1. Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων (Αντικατάσταση κυψελών)

Προβλεπόμενη Δαπάνη: 1.300.000 ευρώ

3.2. Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας

Προβλεπόμενη Δαπάνη: 2.665.000 ευρώ

Μέτρα στήριξης των εργαστηρίων ανάλυσης φυσικών και χημικών χαρακτηριστικών του μελιού

Εγκρίνεται συνολική δαπάνη μέχρι ποσού 200.000 ευρώ για την υλοποίηση «Αναλύσεων μελιού και τη στήριξη ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων ανάλυσης μελιού».

Εφαρμοσμένη έρευνα

Εγκρίνεται συνολική δαπάνη μέχρι ποσού 50.000 ευρώ για την υλοποίηση «Εφαρμοσμένης έρευνας».

Περίοδος υλοποίησης των δράσεων

Όπως σημειώνεται στην απόφαση, οι δράσεις που περιγράφονται υλοποιούνται από 01/09/2011 μέχρι και 31/08/2012, ενώ ομοίως η εν λόγω απόφαση έχει ισχύ για το ίδιο χρονικό διάστημα.

Με αποφάσεις του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής, οι δικαιούχοι, τα ποσά επιχορήγησης ανά δράση, η μεταφορά ποσών από ενέργεια σε ενέργεια, οι όροι και προϋποθέσεις για τη χορήγηση των ενισχύσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά πληρωμής και γενικά κάθε αναγκαίο μέτρο για την υλοποίηση τουπρογράμματος βελτίωσης των συνθηκών παραγωγής και εμπορίας των προϊόντων της μελισσοκομίας έτους 2012.

Περισσότερες πληροφορίες

Η εφαρμογή, παρακολούθηση, αξιολόγηση και ο έλεγχος της υλοποίησης του προγράμματος διενεργείται από τη Δ/νση Ζωικής Παραγωγής και ΑΠΑ του ΥΠΑΑΤ, σε συνεργασία με τα Κέντρα Μελισσοκομίας, τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, τη Δ/νση Πληροφορικής του ΥΠΑΑΤ και τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Περιφερειών, σε επίπεδο Περιφερειακής Ενότητας.

30 Aπριλίου 2012 =πηγη:epidotisimag.gr

Υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης από το κέντρο τηλεφωνικής εξυπηρέτησης αγροτών “1540”

 

Πρόκειται για τον τηλεφωνικό αριθμό «1540», ο οποίος αποτελεί την πλέον ολοκληρωμένη πλατφόρμα παροχής τηλεφωνικών υπηρεσιών και προσφέρει:

 1. Υπηρεσίες αυτόματης τηλεφωνικής εξυπηρέτησης, on line διασύνδεσης με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου και των εποπτευομένων φορέων του (ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ), χωρίς τη μεσολάβηση υπαλλήλου, επί 24 ώρες καθημερινά.
 2. Υπηρεσίες τηλεφωνικής εξυπηρέτησης από εκπρόσωπο του Υπουργείου (Δευτέρα – Παρασκευή από 08.00 έως 20.00 και Σάββατο από 09.00 έως 13.00).

Οι μέχρι σήμερα σημαντικότερες διαθέσιμες υπηρεσίες στο «1540» είναι:

 1. Ενημέρωση για τις πρόσφατες πληρωμές ενιαίας ενίσχυσης ΟΠΕΚΕΠΕ
 2. Καταγγελίες για προέλευση κρέατος
 3. Ενημέρωση για τις παρεχόμενες ψηφιακές υπηρεσίες μέσω του internet site του Υπουργείου (www.minagric.gr)
 4. Συνομιλία με εκπρόσωπο του Υπουργείου για κάθε θέμα που απασχολεί τον αγροτικό κόσμο (Υποβολή καταγγελιών, αναζήτηση πληροφοριών, καθοδήγηση για επενδύσεις κ.α.)

Σύντομα θα προστεθούν νέες Υπηρεσίες που αφορούν στην εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων με τον ΕΛΓΑ και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τόσο με αυτοματοποιημένες υπηρεσίες, άμεσης απάντησης, χωρίς μεσολάβηση υπαλλήλου, όσο και με τηλεφωνική εξυπηρέτηση από ειδικευμένους εκπροσώπους του Υπουργείου. Αξίζει να σημειωθεί ότι έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην απλότητα της χρήσης της υπηρεσίας, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί εύκολα από όλους τους ενδιαφερομένους.

«Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων συνεχίζει να πρωτοπορεί στην παροχή ψηφιακών υπηρεσιών εξυπηρέτησης πολιτών. Με νέες υπηρεσίες να προστίθενται συνεχώς η υπηρεσία τηλεφωνικής εξυπηρέτησης «1540» αποτελεί ένα σύγχρονο εργαλείο στο πλευρό του πολίτη για την έγκαιρη, έγκυρη, αποτελεσματική και εύκολη εξυπηρέτηση του. Στο ΥπΑΑΤ μετασχηματίζουμε τις δυνατότητες ψηφιακής διακυβέρνησης και ψηφιακής εξυπηρέτησης πολιτών, σε πράξεις» δήλωσε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Σκανδαλίδης.

27Απριλίου 2012 -πηγη:epixeiro.gr