Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 23/5/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη  18/5/2012 Αρίθμ. Πρωτ.: 4725   ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου (όπως πίνακα αποδεκτών) ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση» Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του Συμβουλίου στην 6η τακτική δημόσια συνεδρίασή του για το έτος 2012, σύμφωνα με […]

Ανακοίνωση: Κλήρωση για μέλη επιτροπών παραλαβής προμηθειών

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Χώρα Τ.κ. 68002 Τηλ.: 2551350800 Fax 2551041204 Email: [email protected] samothraki.gr Σαμοθράκη 30/4/2012 Αρίθμ. Πρωτ.: 4303     ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011. 2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και […]