Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση στις 23/5/2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ Σαμοθράκη  18/5/2012

Αρίθμ. Πρωτ.: 4725

 

ΠΡΟΣ: Τακτικά μέλη του Δημοτικού

Συμβουλίου

(όπως πίνακα αποδεκτών)

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση προς τα τακτικά μέλη Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης για συνεδρίαση»

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σαμοθράκης προσκαλεί τα μέλη του

Συμβουλίου στην 6η τακτική δημόσια συνεδρίασή του για το έτος 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 96 και 97 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), που θα γίνει στο δημοτικό κατάστημα στις 23-5-2012 ημέρα Τετάρτη ώρα  20.00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξή του.

 1. Έγκριση προϋπολογισμού της Κοινωφελούς Δημοτικής Επιχείρησης Σαμοθράκης οικ. έτους 2012
 2. Καθορισμός κοινωφελούς χρήσης κτιρίου πρώην δημοτικού σχολείων Αλωνιών  ως χώρου πολιτιστικών δραστηριοτήτων
 3. Καθορισμός κοινωφελούς χρήσης κτιρίου πρώην δημοτικού σχολείου  Προφήτη Ηλία ως εκθετηρίου συλλογής ορυκτών- πετρωμάτων
 4. Καθορισμός αξίας ακινήτων Δήμου Σαμοθράκης
 5. Ορισμός υπόλογου διαχειριστή του τραπεζικού λογαριασμού  στο όνομα του έργου ¨Tracian and Byzantine cultutal heritage in the Rhodope Mountains and the Northern Aegean Sea coast (Θρακική και Βυζαντινή Πολιτιστική Κληρονομιά στην Οροσειρά της Ροδόπης και το Βόρειο Αιγαίο)¨ με διακριτικό τίτλο ¨ΤΡΑΒΥΖΕ¨ στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013»
 1. Έγκριση τροποποίησης της αρίθμ. 220/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου ¨Έγκριση αποδοχής ένταξης της πράξης  ¨Tracian and Byzantine cultutal heritage in the Rhodope Mountains and the Northern Aegean Sea coast (Θρακική και Βυζαντινή Πολιτιστική Κληρονομιά στην Οροσειρά της Ροδόπης και το Βόρειο Αιγαίο)¨ με διακριτικό τίτλο ¨ΤΡΑΒΥΖΕ¨ στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» ως προς τους κωδικούς των εξόδων
 2. Περί ακύρωσης της σύμβασης ανάθεσης της υπηρεσίας ¨Συνολική θεώρηση αισθητικής αναβάθμισης και ανάδειξης των οικισμών νήσου Σαμοθράκης¨.

10. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού για την κάλυψη εκτάκτων και επειγουσών

αναγκών πυροπροστασίας κάμπινγκ.

11. Ορισμός μελών επιτροπής για την διενέργεια διαγωνισμού κατάρτιση

πινάκων κατάταξης και αξιολόγηση υποψηφίων  για την πρόσληψη για την

κάλυψη εποχιακών αναγκών των ανταποδοτικών υπηρεσιών οικ. έτους 2012.

 1. Έγκριση εφαρμογής προγράμματος καταπολέμησης ακρίδων  στο Δήμο Σαμοθράκης και ορισμός μελών για συγκρότηση επιτροπής καταπολέμησης των ακρίδων..
 2. Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή του Δήμου Σαμοθράκης για την σύσταση επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1γ του Π.Δ. 23/2000 (ΦΕΚ 18/2000 τεύχος Α΄)
 3. Ορισμός μελών και συγκρότηση τριμελούς επιτροπής για την εξακρίβωση των όρων και προϋποθέσεων για την χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων έως 50 cc και ποδηλάτων
 4. Καθορισμός περιοχών που δεν επιτρέπεται η χορήγηση αδειών ίδρυσης και  λειτουργίας καταστήματος εκμίσθωσης μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων
 5. Προέγκριση και έγκριση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων
 6. Ορισμός μελών επιτροπών παραλαβής (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) διαφόρων

προμηθειών του Δήμου

17.  Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2012

18.  Έγκριση καταβολής επιδόματος σε υπάλληλο του Δήμου για χορήγηση και

ανανέωση των αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών εκ των εσόδων από

τα παράβολα που εισπράχθηκαν το έτος 2011.

19. Έγκριση υποστήριξης επιστημονικού κλιμακίου της Σχολής Θετικών

Επιστημών – Τμήμα Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος- Τομέας Γεωγραφίας-

Κλιματολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στην

εκπόνηση παράκτιας γεωλογικής- γεωμορφολογικής –  περιβαλλοντικής

έρευνας στην ευρύτερη περιοχή της Σαμοθράκης.

 1. Περί παραχώρησης χρήσης του κτιρίου πρώην δημοτικού σχολείου

Θέρμων στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία  για

προβολές ταινιών για την περίοδο από 10 Ιουλίου έως 30 Αυγούστου 2012.

21. Περί αιτήσεως Ιεράς Μητρόπολης Αλεξανδρούπολης και Σαμοθράκης για

παραχώρηση δημοτικής έκτασης

22. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση

της νήσου Σαμοθράκης.

23. Έγκριση υποβολής ένταξης  επενδυτικών προτάσεων του Δήμου Σαμοθράκης

στο πρόγραμμα JESSICA

24. Έγκριση υποβολής ένταξης έργων στο πρόγραμμα Leader

25.  Οικονομική κρίση

26. Ενημέρωση του Δημάρχου κατόπιν αίτησης της Δημοτικής παράταξης

¨ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ¨ για τα μεγάλα έργα της Περιφέρειας που

αφορούν το νησί της Σαμοθράκης.

27.  Ενημέρωση του Δημάρχου κατόπιν αίτησης της  Δημοτικής παράταξης

¨ΝΙΚΗ ΤΗΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ¨ για την οικονομική κατάσταση του Δήμου και

τις οφειλές προς τρίτους

28. Αιτήσεις πολιτών

 

Ο Πρόεδρος

 

Χατζηστεφάνου Αθανάσιος

Πίνακας αποδεκτών:

1.   Δήμαρχος κ. Χανός Γεώργιος

2.   Βίτσας Αθανάσιος

3.   Γιαννέλου Πολύμνια

4.   Γλήνιας Πέτρος

5.   Κεχαγιόγλου Στυλιανός

6.   Γαλατούμος Νικόλαος

7.   Γιαραμάνης Χρήστος

8.   Σκαρλατίδης Αθανάσιος

9.   Παπάς Παναγιώτης

10. Κυλίμος Νικόλαος

11. Γερονικολάκης Ανέστης

12. (Μόραλη)- Αντωνάκη Χρυσάνθη

13. Σταφυλάς Ιωάννης

14. Λαζανδρέας Κωνσταντίνος

15. Σαράντος Κωνσταντίνος

16. Ατζανός Παναγιώτης

17. Λάζαρης Αλέξανδρος

 

18. Ιστοσελίδα του Δήμου Σαμοθράκης (www. samothraki.gr)

 

 

Ανακοίνωση: Κλήρωση για μέλη επιτροπών παραλαβής προμηθειών

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Χώρα

Τ.κ. 68002

Τηλ.: 2551350800

Fax 2551041204

Email: dim@ samothraki.gr Σαμοθράκη 30/4/2012

Αρίθμ. Πρωτ.: 4303

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

2. Τις διατάξεις της υπ’ αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21508/04.11.2011 Απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011 τεύχος Β’)

3. Την υπ’ αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση επιτροπών παραλαβής διαφόρων προμηθειών του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  28 του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α),/1980

Γνωστοποιούμε ότι  την Τετάρτη  02-05-2012, ώρα 11.00 π.μ. θα διεξαχθεί κλήρωση για την ανάδειξη των τριών (3)  τακτικών και αναπληρωματικών μελών, που θα συγκροτήσουν τις παρακάτω Επιτροπές Παραλαβής Προμηθειών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  28 του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των Ο.Τ.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α),/1980.

Τίτλος Προμήθειας

Απόφαση ανάθεσης και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών

Προμηθευτής

Υπηρεσία

Έξοδα δαπάνες εορτών και πολιτιστικών εκδηλώσεων, δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών

65/2012 απόφαση Δημάρχου

Χονδρού Μαρία

Γενικές Υπηρεσίες

66/2012 απόφαση Δημάρχου

Γιαταγαντσίδου Μαρία

67/2012 απόφαση Δημάρχου

Χαρανάς Παναγιώτης

42/2012 απόφαση Δημάρχου

Στεργιόπουλος Στυλιανός

45/2012 απόφαση Δημάρχου

Παλκανίκος Ιωάννης

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές & ηλεκτρονικά συγκροτήματα και λογισμικό

64/2012 απόφαση Δημάρχου

Ο.Τ.S.

Οικονομικές Διοικητικές Υπηρεσίες

Προμήθεια λαμπών και ηλεκτρικού υλικού

68/2012 απόφαση Δημάρχου

Κούρδογλου Χρήστος & ΣΙΑ Ο.Ε.

Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού

Προμήθεια υλικών για συντήρηση και επισκευή γεωτρήσεων

69/2012 απόφαση Δημάρχου

Παλαμούτη Φωτεινή & ΣΙΑ Ο.Ε.

Υπηρεσία ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης

Ταχυδρομικά και λοιπά τέλη επικοινωνίας για υλοποίηση προγράμματος INTERREG IVC

44/2012 απόφαση Δημάρχου

Informatica A.E.

Γενικές Υπηρεσίες

46/2012 απόφαση Δημάρχου

Γ. Δημητριάδης & ΣΙΑ Ο.Ε.

Προμήθεια εντύπων & υλικού πολλαπλών εκτυπώσεων

43/2012 απόφαση Δημάρχου

Informatica A.E.

Οικονομικές Διοικητικές Υπηρεσίες

Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων

72/2012 απόφαση Δημάρχου

Σωτηρούδης Λάμπρος

Οικονομικές Διοικητικές Υπηρεσίες

Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού

73/2012 απόφαση Δημάρχου

Σωτηρούδης Λάμπρος

Υπηρεσία Καθαριότητας & Ηλεκτροφωτισμού