Ανακοινώθηκαν οι επιτυχόντες στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας από το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού

Ανακοινώθηκαν σήμερα 7/6/2012 οι επιτυχόντες στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας από το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού

 

Continue reading “Ανακοινώθηκαν οι επιτυχόντες στο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας από το Κέντρο Μέριμνας Οικογένειας και Παιδιού”