Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 14/6/2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σαμοθράκη 18-6-2012 Αρ.Πρωτ.: 5522   ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής 1.Γιαραμάνης Χρήστος 2. Γλήνιας Πέτρος 3. Γαλατούμος Νικόλαος 4. Κυλίμος Νικόλαος 5. Μόραλη Αντωνάκη 6. Λάζαρης Αλέξανδρος         Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα […]