Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 14/6/2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 18-6-2012

Αρ.Πρωτ.: 5522

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Γιαραμάνης Χρήστος

2. Γλήνιας Πέτρος

3. Γαλατούμος Νικόλαος

4. Κυλίμος Νικόλαος

5. Μόραλη Αντωνάκη

6. Λάζαρης Αλέξανδρος

 

 

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 25η του μηνός Ιουνίου έτους 2012, ημέρα Δευτέρα  και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χανός Γεώργιος

 

 

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

  1. Περί Έγκριση διάθεσης Πίστωσης
  2. Περί απευθείας ανάθεση συντήρηση ιαματικών πηγών
  3. Περί απευθείας ανάθεση Κατασκευή βάσης αγάλματος