ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Γενική (Δ/νση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς) ΙΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών& Κλασικών Αρχαιοτήτων Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 12.06.2012 Λήξη 18.06.2012

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ: Γενική (Δ/νση Αρχαιοτήτων & Πολιτιστικής Κληρονομιάς) ΙΘ΄ Εφορεία Προϊστορικών& Κλασικών Αρχαιοτήτων Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 12.06.2012 Λήξη 18.06.2012 Πρόσληψη προσωπικού, τεχνητών υψηλής ειδίκευσης με σύμβαση εργασίας ιδιωτικούδικαίου ορισμένου χρόνου για την εκτέλεση των αρχαιολογικών έργων για τις ανάγκες τηςενταγμένης στο ΕΣΠΑ πράξης: “Συντήρηση και ανάδειξη του ανατολικού τμήματοςτου Ιερού των Μεγάλων Θεών στη Σαμοθράκη” ΥΕ […]