Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 22/6/12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Σαμοθράκη 18-6-2012

Αρ.Πρωτ.: 5522

 

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής

1.Γιαραμάνης Χρήστος

2. Γλήνιας Πέτρος

3. Γαλατούμος Νικόλαος

4. Κυλίμος Νικόλαος

5. Μόραλη Αντωνάκη

6. Λάζαρης Αλέξανδρος

 

 

 

 

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 22η του μηνός Ιουνίου έτους 2012, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).

 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Χανός Γεώργιος

 

 

 

Πίνακας θεμάτων ημερήσιας διάταξης

 

  1. Περί Έγκριση διάθεσης Πίστωσης
  2. Περί απευθείας ανάθεση συντήρηση ιαματικών πηγών
  3. Περί απευθείας ανάθεση Κατασκευή βάσης αγάλματος

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων πληροφόρησης- δημοσιότητας και διασυνοριακής θέσμισης του έργου «Thracian and Byzantine cultural heritage in the Rhodope Mountains and the Northern Aegean Sea coast»

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων πληροφόρησης- δημοσιότητας και διασυνοριακής θέσμισης του έργου «Thracian and Byzantine culturalheritage in the Rhodope Mountains and the Northern Aegean Sea coast», στα πλαίσια υλοποίησης  του έργου ¨Thracian and Byzantine cultural heritage in the Rhodope Mountains and the Northern Aegean Seacoast (Θρακική και Βυζαντινή Πολιτιστική Κληρονομιά στην Οροσειρά της Ροδόπης και το Βόρειο Αιγαίο)¨ με διακριτικό τίτλο ¨ΤHRΑΒΥΖΗΕ¨ στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά, προϋπολογισμού 34.259,44 ευρώ με το ΦΠΑ
Δείτε το σχετικό αρχείο εδώ 

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων πληροφόρησης- δημοσιότητας και διασυνοριακής θέσμισης του έργου «Thracian and Byzantine cultural heritage in the Rhodope Mountains and the Northern Aegean Sea coast»

Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών για την υλοποίηση δράσεων πληροφόρησης- δημοσιότητας και διασυνοριακής θέσμισης του έργου «Thracian and Byzantine culturalheritage in the Rhodope Mountains and the Northern Aegean Sea coast», στα πλαίσια υλοποίησης  του έργου ¨Thracian and Byzantine cultural heritage in the Rhodope Mountains and the Northern Aegean Seacoast (Θρακική και Βυζαντινή Πολιτιστική Κληρονομιά στην Οροσειρά της Ροδόπης και το Βόρειο Αιγαίο)¨ με διακριτικό τίτλο ¨ΤHRΑΒΥΖΗΕ¨ στα πλαίσια του προγράμματος Ευρωπαϊκής συνεργασίας «Ελλάδα- Βουλγαρία 2007-2013» με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από τεχνοοικονομική άποψη προσφορά, προϋπολογισμού 34.259,44 ευρώ με το ΦΠΑ
Δείτε το σχετικό αρχείο εδώ 

Στο Σμόλιαν της Βουλγαρία εκπρόσωποι του Δήμου Σαμοθράκης για την πρώτη συνέντευξη τύπου του έργου ‘’THRABYZHE

 

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σαμοθράκη 19 Ιουνίου 2012

Στο Σμόλιαν της Βουλγαρία εκπρόσωποι του Δήμου Σαμοθράκης για την πρώτη συνέντευξη τύπου του έργου ‘’THRABYZHE ‘’

‘’Thracian and Byzantine cultural heritage in the Rhodope Mountains and the Northern Aegean Sea coast¨ – ¨Θρακική και Βυζαντινή Πολιτιστική Κληρονομιά’’

 

Επίσημη συνέντευξη τύπου δόθηκε την Πέμπτη 14 Ιουνίου στην πόλη Σμόλιαν της Βουλγαρίας για το έργο “THRABYZHE – Θρακική και Βυζαντινή πολιτιστική κληρονομιά στην περιοχή της ορεινής Ροδόπης και των ακτών του Βορείου Αιγαίου» του προγράμματος ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΛΛΑΔΑ – ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2007-2013.

Ο Δήμος Σαμοθράκης συμμετέχει στο πρόγραμμα ως συνεργαζόμενος εταίρος με επικεφαλή εταίρο τον Δήμο του Σμόλιαν της Βουλγαρίας και συνεργαζόμενο φορέα το Περιφερειακό Ιστορικό Μουσείο του Σμόλιαν.

Εκπρόσωποι από το νησί της Σαμοθράκης και καλεσμένοι στην συνέντευξη τύπου, ήταν ο Αντιδήμαρχος Νίκος Γαλατούμος, η συντονίστρια του έργου Στέλλα Καπετανίδου, η υπεύθυνη επικοινωνίας του έργου Μαρία Παπαθανασίου και η δημοσιογράφος του Ράδιο Σαμοθράκη Μυρσίνη Τσίπου.

Την έναρξη της εκδήλωσης χαιρέτισε από πλευράς του Δήμου του Σμόλιαν ο Αντιδήμαρχος κος  Georgi Daskalov και από ελληνικής πλευράς ο Αντιδήμαρχος Σαμοθράκης κος Νίκος Γαλατούμος στη συνέχεια έγινε παρουσίαση για τις δράσεις του έργου του Δήμου του Σμόλιαν από τον Διαχειριστή του έργου κο Simeon Vasilev, και αντίστοιχα για τις δράσεις του Δήμου Σαμοθράκης από την Διαχειρίστρια του Έργου κα Στέλλα Καπετανίδου και τέλος από πλευράς του Περιφερειακού Μουσείου από την Διευθύντρια του κα Tanya Mareva.

 

Η συνολική χρηματοδότηση του έργου είναι 1.159.891 € από τα οποία 55.907,46€ θα διαχειριστεί ο Δήμος Σαμοθράκης.

Οι δράσεις του έργου που θα υλοποιηθούν στον Δήμο του Σμόλιαν περιλαμβάνουν: Δύο κύρια μεγάλα έργα ανασκαφής για την ανάδειξη δύο μεγάλων οχυρών που βρίσκονται περιφερειακά σε βουνά της περιοχής.

Την δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με πληροφορίες σχετικά με τα πολιτιστικά μνημεία οργάνωση επιστημονικών συνεδρίων, η δημιουργία τουριστικών μονοπατιών και ξενάγηση δημοσιογράφων και τουριστικών πρακτόρων στο Smolyan.

Αντίστοιχα οι δράσεις του έργου που θα υλοποιηθούν στον Δήμο Σαμοθράκης περιλαμβάνουν την έκδοση ενημερωτικών φυλλαδίων για τα βυζαντινά μνημεία του τόπου, την διεξαγωγή 3ημερου επιστημονικού συνεδρίου και την ξενάγηση δημοσιογράφων και τουριστικών πρακτόρων στη Σαμοθράκη.

Σκοπός του έργου είναι η σταθερή ανάπτυξη της διασυνοριακής περιοχής, η διατήρηση και η προστασία των μνημείων, η βελτίωση των συνθηκών ζωής στις περιοχές αυτές, η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας αλλά και η επαρκής και συνεχή πληροφόρηση, ιδιαίτερα των τουριστών, για τα μνημεία αυτά.

 

DSC04956

DSC04960