Παραδοσιακά Συγκροτήματα στη Σαμοθράκη Σάββατο 23 Ιουνίου 2012

Το Σωματείο Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης οι 5 Μάρτυρες σας προσκαλούν
το Σάββατο στις 23 Ιουνίου 2012 στις 9.00μμ
στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει στην Πλατεία Καμαριώτισσας
με παραδοσιακά συγκροτήματα από διάφορα μέρη της Ελλάδας.
Ο σκοπός της εκδήλωσης είναι φιλανθρωπικού χαρακτήρα για αυτό
η παρουσία σας θα μας τιμήσει  και θα μας γεμίσει χαρά.
Σας περιμένουμε όλους να διασκεδάσουμε
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Στην εκδήλωση θα εμφανιστούν τα παρακάτω συγκροτήματα:
 1. Λαογραφικός Όμιλος Ντόπιων Αλεξάνδρειας και περιζόρων ”ΤΟ ΡΟΥΜΛΟΥΚΙ”
 2. Πολιτιστικός Σύλλογος ΦΙΛΙΠΠΩΝ
 3. Πολιτιστικός Σύλλογος ΝΕΟΥ ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ ”ΤΟ ΜΙΣΤΙ”
 4. ΚΔΑΠ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ
 5. Πολιτιστικός Σύλλογος ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΨΑΘΑΣ
 6. ΘΑΣΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
 7. ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Παραδοσιακά Συγκροτήματα στη Σαμοθράκη Σάββατο 23 Ιουνίου 2012

Το Σωματείο Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης οι 5 Μάρτυρες σας προσκαλούν
το Σάββατο στις 23 Ιουνίου 2012 στις 9.00μμ
στην εκδήλωση που θα πραγματοποιήσει στην Πλατεία Καμαριώτισσας
με παραδοσιακά συγκροτήματα από διάφορα μέρη της Ελλάδας.
Ο σκοπός της εκδήλωσης είναι φιλανθρωπικού χαρακτήρα για αυτό
η παρουσία σας θα μας τιμήσει  και θα μας γεμίσει χαρά.
Σας περιμένουμε όλους να διασκεδάσουμε
Το Διοικητικό Συμβούλιο
Στην εκδήλωση θα εμφανιστούν τα παρακάτω συγκροτήματα:
 1. Λαογραφικός Όμιλος Ντόπιων Αλεξάνδρειας και περιζόρων ”ΤΟ ΡΟΥΜΛΟΥΚΙ”
 2. Πολιτιστικός Σύλλογος ΦΙΛΙΠΠΩΝ
 3. Πολιτιστικός Σύλλογος ΝΕΟΥ ΑΓΙΟΝΕΡΙΟΥ ”ΤΟ ΜΙΣΤΙ”
 4. ΚΔΑΠ ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ
 5. Πολιτιστικός Σύλλογος ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΨΑΘΑΣ
 6. ΘΑΣΙΑΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΒΑΛΑΣ
 7. ΧΟΡΕΥΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

Ενισχύσεις έως 50% για παραδοσιακά ποτά

Νέο πρόγραμμα χρηματοδοτεί επιχειρήσεις παραγωγής τοπικών ποτών για την προώθηση των προϊόντων τους στο εξωτερικό. Πρόκειται να δημοσιευτεί πρόγραμμα ενίσχυσης από 20% έως και 50% για νέες αλλά και υφιστάμενες μικρομεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις που παράγουν παραδοσιακά αποσταγμένα αλκοολούχα ποτά.

Στα ποσοστά αυτά μπορούν να χρηματοδοτηθούν τα επενδυτικά σχέδια μικρών και μεσαίων μικρών μονάδων παραγωγής παραδοσιακών ποτών, όπως της ρακής, του ρακόμελου και του τσίπουρου. Η προϋπόθεση θα είναι οι επιχειρήσεις αυτές είτε υπάρχουν, είτε πρόκειται να δημιουργηθούν να ανοίξουν τα «φτερά» τους για αγορές του εξωτερικού. Να διαθέσουν τα ποτά τους σε χώρες της Ε.Ε. αλλά κι εκτός αυτής.

Πιο συγκεκριμένα η γενική γραμματεία Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης πρόκειται σύντομα να ανακοινώσει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα ΙΙ» που συγχρηματοδοτείται από κονδύλια του ΕΣΠΑ. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στα 50 εκατ. ευρώ και θα αφορά κι άλλες μεταποιητικές δραστηριότητες.

Δικαιούχοι των χρηματοδοτικών ενισχύσεων είναι:

 • Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον δύο διαχειριστικές χρήσεις καθώς και υφιστάμενες μεγάλες επιχειρήσεις υπό τον όρο ουσιαστικής συνεργασίας με τουλάχιστον δύο μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
 • Υφιστάμενες μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις υπό τον όρο ουσιαστικής συνεργασίας με τουλάχιστον δύο μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις.
 • Φυσικά πρόσωπα που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στις επιλέξιμες δραστηριότητες ανεξαρτήτως υπάρχουσας ή μη επιχειρηματικής εμπειρίας ή δραστηριότητας.

Τα επενδυτικά σχέδια που μπορούν να χρηματοδοτηθούν κυμαίνονται από 35.000 μέχρι 650.000 ευρώ και διακρίνονται ανάλογα με το αντικείμενό τους.

Ετσι, σύμφωνα με τη γενική γραμματεία Βιομηχανίας, επενδυτικά σχέδια τα οποία αποσκοπούν στην ενίσχυση του εξωστρεφούς προσανατολισμού των επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων περιορισμένης έκτασης μεταποιητικών ενεργειών μπορούν να είναι από 35.000 μέχρι 100.000 ευρώ και να επιδοτηθούν κατά 50%.

Από 50.000 μέχρι 60.000 ευρώ μπορεί να είναι επενδυτικά σχέδια τα οποία προσβλέπουν στην ενίσχυση της εξωστρεφούς εικόνας και δραστηριότητας. Γι’ αυτά οι ενισχύσεις καθορίζονται ανάλογα με τον χάρτη των περιφερειακών ενισχύσεων.

Οι ενέργειες που χρηματοδοτούνται για αυτές τις περιπτώσεις είναι:

 • Παραγωγή και προώθηση νέων ή διαφοροποιημένων προϊόντων ή και υπηρεσιών.
 • Εξυπηρέτηση υποχρεώσεων επιχειρηματικής υπεργολαβίας.
 • Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων, όπως προϊόντων ή υπηρεσιών.
 • Διαφοροποίηση της παραγωγικής βάσης της επιχείρησης.
 • Ανάπτυξη δραστηριοτήτων πράσινης επιχειρηματικότητας ή δραστηριοτήτων ανακύκλωσης.
 • Εισαγωγή νέων τεχνολογιών, πρωτοτυπιών και καινοτομιών (τεχνολογικών και μη τεχνολογικών) στην παραγωγική διαδικασία

 

Οι δαπάνες που καλύπτει το πρόγραμμα

Δέκα είναι οι επιλέξιμες ενέργειες και δαπάνες που μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το πρόγραμμα. Αυτές είναι:

 • Μηχανολογικός Εξοπλισμός και Εργαστηριακός Εξοπλισμός – Ειδικές Εγκαταστάσεις.
 • Ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών.
 • Ενέργειες σχεδιασμού, πιστοποίησης και συμμόρφωσης προϊόντων και συσκευασίας.  Ενέργειες (πλην μελετών) προβολής σε αγορές – στόχους.
 • Ενέργειες Τεχνικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης.
 • Ενέργειες προστασίας ή απόκτησης και χρήσης πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφοράς τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.
 • Ενέργειες ανάπτυξης εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρωπίνων πόρων.
 • Ενέργειες μετεγκατάστασης μεταποιητικών επιχειρήσεων σε Επιχειρηματικές Περιοχές (Ε.Π.).
 • Ενέργειες Ανάπτυξης Πρωτοτύπων, Προτύπων και Τεχνικού Φακέλου.
 • Λειτουργικές Ενέργειες.

 

Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 21 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα εξάμηνης παράτασης, εφόσον το αίτημα υποβληθεί πριν από την τυπική ημερομηνία ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

Το συνολικό ποσοστό ισοδύναμης Δημόσιας Χρηματοδότησης καθορίζεται από το μέγεθος της επιχείρησης, τον τόπο υλοποίησης της επένδυσης και τον Κανονισμό που καλύπτει τις επιλέξιμες ενέργειες και δαπάνες. Το υπόλοιπο ποσό, πέραν της Δημόσιας Χρηματοδότησης για την κάλυψη του συνολικού προϋπολογισμού, θεωρείται Ιδιωτική Συμμετοχή του έργου, η οποία δύναται να αποτελείται από ίδια κεφάλαια ή και Τραπεζικό Δανεισμό. Σε κάθε περίπτωση η Ιδια Συμμετοχή δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 25% του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού.

Η επενδυτική πρόταση υποβάλλεται µε το «Εντυπο Υποβολής», το οποίο παράγεται κατά τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής από το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων που παρέχει το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας. Η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής είναι υποχρεωτική.

ΠΟΥ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΩ
Το έντυπο υποβολής όπως και όλα τα σχετικά έγγραφα του Προγράμματος, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να τα βρίσκουν στους παρακάτω δικτυακούς τόπους του ΥΠΑΑΝ (www.ypoian.gr) , της ΕΥΔ ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr), του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr, του ΕΣΠΑ (www.espa.gr,www.ependyseis.gr/mis) και της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (www.ggb.gr).

19 Ιουνίου 2012-πηγη: ethnos.gr