Ανακοίνωση σχετικά με το Πρόγραμμα Επιταγές Κατάρτισης

”ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (TRAINING VOUCHER) ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΠΕ” ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Παρακαλούνται όσοι έχουν επιλεγεί για το πρόγραμμα Επιταγές Κατάρτισης, αφούν κάνουν είσοδο στην παραπάνω σελίδα και ελέξουν με τον αριθμό της κάρτας ανεργίας τους ότι είναι έχουν εγκριθεί
να προσέλθουν απο 2/7 εως 31/7 στο ΚΕΠ Σαμοθράκης έχοντας μαζί τους την κάρτα ανεργίας τους – η οποία πρέπει να είναι σε  ισχύ,
προκειμένου να αποδεχτούν τη θέση κατάρτισης.
Σε περίπτωση που δεν προσέλθουν μέχρι την αναφερόμενη τελική ημερομηνία η διαδικασία ακυρώνεται αυτόματα.