Επιδοτούμενα προγράμματα ανέργων ΑΜΘ 2η ευκαιρία

Τώρα μπορείς να έχεις μια δεύτερη ευκαιρία στην απασχόληση, μέσα από το Πρόγραμμα Συμβουλευτικής & Επανακατάρτισης Ανέργων, που υλοποιεί η Ελληνική Εταιρία Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ), στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων». Προϋπόθεση Συμμετοχής:   Να είσαι απολυμένος-άνεργος από επιχείρηση που ανήκει σε έναν από τους παρακάτω κλάδους: Λιανικό Εμπόριο, Εμπορία, Διακίνηση και Συντήρηση Αυτοκινήτων […]