Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 27/9/2012

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σαμοθράκη 20/9/2012 Αρ.Πρωτ.: 7501   ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής 1.Γιαραμάνης Χρήστος 2. Γλήνιας Πέτρος 3. Γαλατούμος Νικόλαος 4. Κυλίμος Νικόλαος 5. Μόραλη Αντωνάκη Χρυσάνθη 6. Λαζανδρέα Κωνσταντίνο         Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που […]