Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής 1/11/12

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Σαμοθράκη 24/10/2012 Αρ.Πρωτ.: 8191   ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής  » (Άρθρο 75, Ν. 3852/10) Προς: Μέλη οικονομικής Επιτροπής 1.Γιαραμάνης Χρήστος 2. Γλήνιας Πέτρος 3. Γαλατούμος Νικόλαος 4. Κυλίμος Νικόλαος 5. Μόραλη Αντωνάκη Χρυσάνθη 6. Λαζανδρέας Κων/νος         Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής  που […]