Δελτίο τύπου για το ετήσιο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Δελτίο τύπου για το ετήσιο συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ενόψει του ετήσιου συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας που θα πραγματοποιηθεί στις 30-31 Μαΐου 2013 στα Ιωάννινα, ο Δήμος Σαμοθράκης, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για το μέλλον και την βιωσιμότητα των Ο.Τ.Α. και καλεί την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας να υιοθετήσουν τις θέσεις και τις προτάσεις του ως προς την κατανομή των Κεντρικών Πόρων προς την Τοπική Αυτοδιοίκηση, προκειμένου να αρθούν οι χρόνιες αδικίες και τα προνόμια που δημιούργησαν τις σημερινές αποκλίσεις, οι οποίες σε συνάρτηση με τις υπάρχουσες δυσμενής οικονομικές συνθήκες θέτουν σε κίνδυνο την βιωσιμότητα ορισμένων Ο.Τ.Α.

 

 

«Η υπάρχουσα δυσμενής οικονομική συγκυρία και ο νέος ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης ενόψει της διοικητικής μεταρρύθμισης αλλά και οι απαιτήσεις των μνημονίων, καθιστούν ιδιαίτερα προβληματική την στοιχειώδης λειτουργία των Ο.Τ.Α.

Με τις σημερινές συνθήκες και τις υπάρχουσες χρηματοδοτήσεις, ο Δήμος Σαμοθράκης ως νησιωτικός, ορεινός και παραμεθόριος δήμος δεν μπορεί να επιβιώσει καθώς δεν είναι δυνατόν να ανταποκριθεί στις αρμοδιότητές και τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας, όπως άλλωστε και άλλοι ανάλογοι δήμοι.

Η ανάγκη άμεσης αναθεώρησης των κριτηρίων κατανομής κρατικών πόρων για την λειτουργία των Ο.Τ.Α. κρίνεται επιτακτική και πλέον δεν θα ανεχτούμε την προνομιακή κατανομή πόρων υπέρ δήμων που ούτως ή άλλως έχουν δυνατότητα βεβαίωσης και είσπραξης σημαντικών ανταποδοτικών τελών και φόρων, λόγω αυξημένου πληθυσμού, τουριστικής ή άλλης οικονομικής ανάπτυξης, αποτέλεσμα συναρτούμενο άλλωστε με το εκάστοτε ενδιαφέρον της Ελληνικής Πολιτείας.

 

Καλούμε την ΠΕΔ ΑΜΘ και την ΚΕΔΕ να υιοθετήσουν και να υπερασπιστούν τα αιτήματά μας:

 

1ο Την άμεση εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 259 του Ν. 3852/2011 ως προς τα κριτήρια κατανομής των Κ.Α.Π. στους Ο.Τ.Α., καθώς σταθμίζονται πέραν των δημογραφικών, γεωμορφολογικών, διοικητικών, οικονομικών, κοινωνικών, περιβαλλοντικών και πολιτιστικών χαρακτηριστικών, ιδιαίτερα οι πάγιες ανάγκες εξυπηρέτησης των νησιωτικών και ορεινών Δήμων, γεγονός που δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει αναγνωριστεί.

 

2ο Κατά την γνωμοδότηση της ΚΕΔΚΕ ενόψει έκδοσης της κοινής απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών για την κατανομή πόρων να ληφθούν υπόψη τα εξής:

  • Το πληθυσμιακό κριτήριο θα πρέπει να αποτελεί αντικίνητρο ως προς την χρηματοδότηση καθώς αυξάνει την φοροδοτική ικανότητα της τοπικής κοινωνίας
  • Να ληφθεί ιδιαίτερα υπόψη ως ενισχυτικός παράγοντας ο συνδυασμός των χαρακτηριστικών νησιωτικός- ορεινός – παραμεθόριος
  • Να ληφθούν υπόψη η οικιστική διάρθρωση, το μήκος του οδικού και αγροτικού δικτύου, λοιπές ανάγκες συντήρησης και λειτουργίας αστικών υποδομών και υποδομών περιβάλλοντος (ύδρευση, άρδευση, αποχέτευση, διαχείριση απορριμμάτων – π.χ. πρόσθετο κόστος μεταφοράς απορριμμάτων εκτός νησιού για τους νησιωτικούς Ο.Τ.Α., άσκηση αρμοδιότητας συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης κ.λ.π.), το φυσικό περιβάλλοντος και οι ανάγκες προστασίας του, οι φυσικοί πόροι και το είδος της τοπικής οικονομίας καθώς αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για τις ανάγκες των Ο.Τ.Α.

Συγκεκριμένα προτείνουμε ορισμένα αντικειμενικά κριτήρια που μπορούν να ληφθούν υπόψη:

  • αριθμός των εξυπηρετούμενων οικισμών,
  • μήκος του οδικού και αγροτικού δικτύου,
  • αριθμός των υδραγωγείων και μήκος του δικτύου ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης
  • η ύπαρξη περιοχών που βρίσκονται σε καθεστώς προστασίας και οι διατηρητέοι οικισμοί
  • οι προς αξιοποίηση φυσικοί πόροι»
Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο