Πρακτική άσκηση σπουδαστών Τ.Ε.Ι στο Δήμο Σαμοθράκης

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | Πρακτική άσκηση σπουδαστών Τ.Ε.Ι στο Δήμο Σαμοθράκης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

«ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΠΟΥΔΑΣΤΩΝ Τ.Ε.Ι. ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»

Κατόπιν της Φ.500/6/Ε5/62181/9-5-2013 Κοινής Υπουργικής Απόφασης  των Υπουργών Οικονομικών- Εσωτερικών- Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ¨Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. στο Δήμο Σαμοθράκης, Νομού Έβρου¨ η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ1190/15-5-2013 τεύχος Β΄ , ανακοινώνουμε ότι:

Στο Δήμο Σαμοθράκης έχουν εγκριθεί τρεις (3) θέσεις πρακτικής άσκησης σπουδαστών Τ.Ε.Ι. ανά εξάμηνο, με δυνατότητα  συμμετοχής όλων των ειδικοτήτων. 

Η πρακτική άσκηση των σπουδαστών Τ.Ε.Ι. θα πραγματοποιείται για ένα εξάμηνο αρχίζοντας από 01-07-2013.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Δήμο Σαμοθράκης στα τηλέφωνα 2551350812, 2551050810 για να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους.

 Ο Δήμαρχος

 Χανός Γεώργιος

Facebook
Twitter
Μετάβαση στο περιεχόμενο