ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ

featured
ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 21/6
ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 31-30/6
10-13.30 & 18.00-22.00
Facebook
Twitter