Διακοπή νερού με αφαίρεση των υδρομέτρων σε περίπτωση μη τακτοποίησης οφειλών λογαριασμών ύδρευσης

featured

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αυτοτελούς Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Περ/λοντος & Ποιότητας Ζωής

& Αυτοτελούς Τμήματος Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών

Προκειμένου ο Δήμος να εισπράξει τις βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές ύδρευσης παρελθόντων ετών παρακαλούνται οι οφειλέτες να προσέλθουν στο Δημοτικό Κατάστημα για την εξόφληση του ποσού. Διαφορετικά, σύμφωνα με την αρ. 87/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, σας ανακοινώνουμε ότι θα προβούμε σε διακοπή νερού με αφαίρεση των υδρομέτρων τμηματικά, ανάλογα με το ποσό των οφειλών μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους. 

Σαμοθράκη 18/9/2013

Facebook
Twitter